Adresboeken, wijk- en huisnummering

WHN - Breda voormalig Teteringen 1927-1942 1927