Adresboeken, wijk- en huisnummering

WHN - Breda voormalig Princenhage 1927-1942 1927