Adresboeken, wijk- en huisnummering

WHN - Teteringen 1861-1955 1861