Adresboeken, wijk- en huisnummering

WHN - Princenhage 1850-1941 1850