Adresboeken, wijk- en huisnummering

WHN - Breda oud (pondboeken) 1800-1900 1800