Adresboeken, wijk- en huisnummering

WHN - Nieuw-Ginneken 1942-1947 1800