Adresboeken, wijk- en huisnummering

Adresboeken 1935