CONCOHÖAKS DEH HÜISHBHIiJHZNÖ In d* gomoente aiNNiSKSW ER BA VEL beginnende met feet Jaap 1890 on lopende voor de bij Breda gevoegde gebieden tot 1942 reap. 1961 en voor de overige wijken tot 1936/1964.

Adresboeken, wijk- en huisnummering

WHN - Ginneken en Bavel wijken 1890-1964 | 1890 | | pagina 1