Vergelijkende tabel der Wawwriai in do geneest# QXBH'jcia ER mm betreffende de ait.ua tie in do jaran 1898 (1904) - 1942 net aanduiding van vanfcuele wijzigingen na 1942 dUKUNRUt A.

Adresboeken, wijk- en huisnummering

WHN - Ginneken en Bavel straten 1898-1942 | 1898 | | pagina 100