Adresboeken, wijk- en huisnummering

WHN - Teteringen 1861-1955 | 1861 | | pagina 1