FIRMA Y.D. MAAGDENBERG firma v. mechelen Aannemers, Timmerlieden, Metselaars annemingóbedriji p. de I2,acd en -Zn té* «V 9 Grond- en Rioleringswerken Ruilverkaveling Alle soorten buisleidingen Breda, K. Emmalaan 6, Tel. 01600-37967-30454, Ulvenhout: Akkerstr. 17, Tel. 01604-357 BREDA - LOVENSDIJKSTRAAT2 NIEUWBOUW 9 VERBOUW 9 ONDERHOUDSWERKEN AANNEMINGSBEDRIJF BETON- EN BOUW- AANNEMERSBEDRIJF -fa. v. d. fflaagdenberg en ■Zonen Metsel- Timmer- Nieuwbouw- en onderhouds werk Spec. Vuurvaste bemetselingen Kantoor: de Roy v. Zuidewijnlaan 23 Werkplaat: Liniestraat 70 Eigenaar C. J. M. v. d. Maagdenberg - Telefoon 45778 Ranonkelstraat 6 - Tel. 01600-39414 9NIEUWBOUW 9 VERBOUW 9 ONDERHOUD 9TIMMERWERK

Adresboeken, wijk- en huisnummering

Adresboeken | 1965 | | pagina 97