CHR.BUIJSEN fa. p. w. van den goorbergh en zn. Beroepenlijst Aannemers, Timmerlieden, Metselaars V/5 AANNEMERSBEDRIJF ST. MAARTENSTRAAT 5 TELEFOON 34701 - b.g.g. 40655 Acaciastraat 4 te Breda Tel. 01600-30066-45454-46190 Aannemers van bouw- en gew. betonwerken 9 Utiliteitsbouw 9 Gewapend Beton-Boorpalen 9 Diepsonderingen 77ta 9 Speciale funderingen Grondboringen Dijkstra's I Aannemersbedrijf n.v. Breda ..n.3«50:

Adresboeken, wijk- en huisnummering

Adresboeken | 1965 | | pagina 95