Openbare Instanties IV/11 Kath. Techn. school Avondschool, M. P. Neele- man, van Riebeecklaan 2, tel. 40101 Ongesubs. cursussen G. T. S., J. J. M. Reyring, van Coothplein 39, tel. 35285 R. K. U. T. S. „Albertus Magnus", H. J. Dreef, Crogtdijk 50, tel. 37290 School v. scheepswerktuigkundigen, J. J. M. Rey- rink, van Coothplein 39, tel. 35285 St. Jozefschool voor individueel techn. onderwijs, W. G. Story, Verbeetenstraat 40, tel. 41405 Diverse Onderwijsinstellingen Academie Heilgymnastiek en Massage, F. J. B. Zeegers, Brabantlaan 1, tel. 24571 Academie voor Beeldende Kunsten „St. Joost", G. J. Slee, St. Jansstraat 18, tel. 35786 Gr. Seminarie Paters van het H. Hart, Pater Schild- kamp, Liesboslaan 315, tel. 32386 Kappersvakschool, G. Camphens, Herenafd., Oude Vest 3 Kath. Middenstands avondschool, J. J. A. Royackers, Roland Holststraat 16, tel. 31158 Kath. Soc. Academie „Markendaal", Drs. P. C. H. Vennix, Sibeliuslaan 13, tel. 42350 Kon. Mil. Academie, Luit.-Gen. der Genie, A. van der Wall Bake, Kasteelplein 10, tel. 24331 Leerlingenstelsel, H. A. Verhoeven, Sophiastraat 33, tel. 38956 O. B. A. O.-cursus (opl.bew.alg.ontw.), J. J. M. Rey- rink, van Coothplein 39, tel. 35285 Opleiding leeszaal-assistent(e), Mej. C. Aangenendt, Boschstraat 49, tel. 47563 Reg. werkpl. v. vakopleid. v. volwassenen, M. J. Kok, Sluisstraat 48, tel. 37380 R. K. Vormingsschool v. d. Detailhandel „St. Olof", N. M. C. van Herpen, Kloosterlaan 1, tel. 39581 School tot opleiding voor gezinsverzorging, Mej. G. H. M. v. d. Bergh, Kasteel Bouvigne, tel. 23688 School voor Middelbaar Economisch en Administra tief Onderwijs, Th. P. J. Schellens, Groene Woud 41, tel. 34673 Slagersvakschool, C. op de Beek, v. Rijckevorsel- straat 4

Adresboeken, wijk- en huisnummering

Adresboeken | 1965 | | pagina 87