PONT IV/10 Pr. Bernhard school, D. C. v. d. Kamp, Bastionstraat 1, tel. 32374 Pr. Juliana school, E. Hasker, Midi, de Ruyterstraat 6 St. Anna school, Zr. Bernardo, Havermansstraat 4, tel. 41846 St. Antoine school, J. M. L. Ritzen, St. Janstraat 12, tel. 39234 St. Joseph sdiool, A. J. A. van Putte, Bisonstraat 3, tel. 31292 St. Lambertus school, Br. Bravo, Ruus Broec- straat 21, tel. 41510 St. Laurentius school, Th. P. J. Schellens, Groene Woud 41, tel. 34673 St. Silvester school, Br. Edward, Acaciastraat 91, tel. 38012 Virgio Maria school, Zr. Amidea, Jan Nieuwen- huyzenstraat 15, tel. 36587 Buitengewoon Lager Onderwijs H. H. Drie Koningen school, v. woonwagenkinde ren, G. van Eijs, Drie Koningenweg 5, tel. 41430 P. C. school voor kinderen met leer- en opvoedings moeilijkheden, P. N. de Weert, Oranjesingel 3 Pius XII school, voor slecht horende kinderen, H. A. M. Overmeer, St. Janstraat 10, tel. 46606 R. K. B.L.O.-school, voor licht gebr. kinderen, A. J. Verhoeven, Dreef 4, tel. 44830 R. K. B.L.O.-school, voor ziekelijke kinderen, Julianalaan 7, tel. 35843 School Galderseweg 81, voor kinderen lijdende aan T.B.C., Astma en Epilepsie, L. W. M. Cantrijn, tel. 22271 St. Angelina school, voor zwakzinnige kinderen (debielen), Zr. Irma, Leuvenaarstraat 178, tel. 41602 St. Jan school, voor zwakzinnige kinderen (debielen), Br. Joachim, Verbeetenstraat 40, tel. 30667 St. Joris school, voor kinderen met leer- en opv. moeilijkheden, J. J. A. van Beers, Nwe. Ginneken- straat 20, tel. 30013 St. Lidwina school, voor zwakzinnige kinderen (imbecillen), J. Withagen, Weerijssingel 1, tel. 30587 Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs Bredase Avond-H.B.S., H. G. de Bont, Paul Wind- hausenweg 11, tel. 40912 Handels Avondschool, A. Cornelis, Nassausingel 7, tel. 25342 Kath. Levensschool, voor jonge arbeiders, H. van Dongen, Fatimastraat 28, tel. 36492 Mater Amabilisschool, Mej. M. W. L. Speekenbrink, Ceresstraat 51, tel. 30372 Mencia de Mendoza Lyceum, Drs. J. C. H. Houben, Mendelssohnlaan 1 Newman H.B.S., Dr. P. Melief, Korte Raamstr. 1, tel. 41312 O. L. Vr. Lyceum, Dr. M. F. A. Brok, Paul Wind- hausenweg 11, tel. 36080 Prot. Chr. Nassau H.B.S., Drs. A. de Haas, Paul Krugerlaan 2, tel. 36896 Rijks H.B.S./M.S.V.M., Dr. R. P. van Oosten, Nassaustraat 31, tel. 33281 Stedelijk Gymnasium, Dr. B. J. de Jonge, Nassau singel 7, tel. 35342 Vormingswerk bedrijfsjeugd meisjes, Mevr. N. A. Schaap, Boeimeersingel 10 Beroeps Onderwijs Kweekscholen en opleidingen Kleuterleidsters Akte L. O. opleidingen, St. Franciscus Kweek school, Br. Hubertus Dr. Jan Ingen Houszplein 2, tel. 37882 Akte L. O. opleidingen, Maria Kweekschool, Zr. Maria-Ewalde, Markendaalseweg 31, tel. 36081 Christus Koning school, Zr. Ansfrida, Past. Potters- plein 14, tel. 39423 R. K. St. Franciscus Kweekschool, Br. Hubertus, Dr. Jan Ingen Houszplein 12, tel. 37882 R. K. Maria Kweekschool, Zr. Maria-Ewalde, Mar kendaalseweg 31, tel. 39264 R. K. Opleid.school v. kleuterleidsters, P. M. J. Broeren, Leuvenaarstraat, 178, tel. 47256 Welfare-Opleiding, F. Th. W. M. van Nierop, Catharinastraat 26, tel. 45346 Openbare Instanties Nijverheidsonderwijs Analisten cursus Avondschool voor analisten verbonden aan de H. T. S. „St. Virgilius", Dr. L. A. H. Bremmers, Lovensdijkstraat 61, tel. 38585 Zuid-Ned. Analistenschool, H. W. Klostermann, Nieuwe Prinsenkade 10, tel. 30146 Huishoudscholen Bredase Kook-, Huishoud- en Industrieschool Boeimeersingel 10, tel. 38074 Directrice: mej. H. de Jong Spreekuren: maandag 14.00-16.00 uur donderdag 19.00-20.00 uur vrijdag 14.00-16.00 uur Maria Assumpa school, Mej. H. G. J. v. d. Vlasakker, Nieuwstraat 22, tel. 35179 Regina Pacis school, Mej. C. M. Waszink, Dr. Struyckenstraat 100, tel. 37867 R. K. Huishoudschool „Christus Koning", Zr. Ansfrida, Past. Pottersplein 14, tel. 39423 R. K. Huishoudschool „Maria Goretti" (i.o.), Blauwe Kei Veemarktstraat 64 - Breda - Tel. 01600-30924 STENO-TYPEN NEDERLANDS ENGELS - DUITS - FRANS BOEKHOUDEN MIDDENSTANDS DIPLOMA M.B.A. HAND.CORRESP. EN CONVERSATIE Alle lessen worden gegeven door bevoegde leraren met jarenlange ervaring Land- en Tuinbouwscholen R. K. Lagere Tuinb.sch., Chr. J. Beekers, Dreef 8, tel. 38505 R. K. Lagere Tuinb.sch. met Functioneel Onderw., J. J. Braat, Oranjeboomstraat 2b, tel. 40156 R. K. Middelb. Land- en Tuinbouwschool, Ir. F. J. v. Geuskens, Teteringsedijk 28, tel. 35882 Technische scholen Gem. Techn. school Avondschool, J. J. M. Reyrink, van Coothplein 39, tel. 35285 H. T. S. „St. Virgilius", Dr. L. A. H. Bremmers, Lovensdijkstraat 61, tel. 38585

Adresboeken, wijk- en huisnummering

Adresboeken | 1965 | | pagina 86