Openbare Instanties IV/5 Kant.uren van 9-17 uur, Za. van 9-12 uur K. N. A. C., Stationsplein 19, tel. 32150 V. V. V., Stationsplein 19, tel. 32150 IJsverenigingen Vereniging Ijsvermaak, Bouvignelaan, tel. 39009 GEZONDHEIDSDIENST Gemeentelijke Geneeskundige- en Gezondheids-Dienst Schorsmolenstraat 6, Ongevallenhulp en Ziekenver- voer Dag en Nacht bereikbaar uitsluitend, tel. 33333 Overige G. G. en G. D. aangelegenheden Kantoor uren: Maandag t/m. Vrijdag 8.15-12.30 uur en 13.45-17.30 uur, tel. 25666 Sportkeuringsbureau, tel. 25666 Directie Drs. A. J. M. Smulders, Arts Geneesheer-Directeur, Montenslaan 1, tel. 38794 Dr. C. P. F. M. Strijbos, Arts Adjunct-Directeur, J. Nieuwenhuyzenstraat 48, tel. 38347 ARTSEN EN SPECIALISTEN Huisartsen F. v. d. Assum, Contr. Arts, Loopschansstr. 97, tel. 32895 A. M. Bakers, Dir. Geneesh. St. Laurens Ziekenhuis, Zandberglaan 17, tel. 33556 H. Bakkeren, Beverweg 78, tel. 33620 G. J. H. Beckers, Avontuurstraat 100, tel. 37367 P. A. Beek, Doornboslaan 108, tel. 39093 Joh. Beintema, Med. Docts., Nieuwe Ginneken- straat 12, tel. 38224 P. M. J. Berger, Fr. Rooseveltlaan 29, tel. 33015 J. Binkhorst, Zandberglaan 63, tel. 31774 A. J. M. Blomjous, Zandberglaan 6, tel. 30373 J. S. v. d. Boer, Sweelincklaan 29b, tel. 35072 M. S. L. M. v. d. Boezem, L. van Mertersem 61, tel. 30039 Dr. P. Boot, Brabantlaan 32, tel. 39687 Mej. A. T. Bosma, W. Kloosstraat 16, tel. 39977 D—Gwwiegieter, Ginnekenweg 114, tel. 34848 Dr. H. J. P. ten Cate, Fr. Rooseveltlaan 65, tel. 33764 J. G. v. Dijck, Baronielaan 159, tel. 38647 Mgr. C. F. Elich, Nolensplein 6, tel. 30739 B. Q. A. Enneking, Gr. Spie 16, tel. 35094 II. G._ Gerritsen, Joh. W. Frisolaan 15, tel. 34663 R. A.' M. E. Gommers, Dillenburgstraat 4, tel. 30673 A. Hack, Ginnekenweg 223, tel. 38739 Dr. A. E. Harmsen, Lab.arts Wilhelminasingel 27, tel. 37270 H. C. v. Hattum, Nieuwe Boschstraat 28, tel. 33148 P. W. v. Hattum, Zaart 5, tel. 41284 J. B. M. Hermans, Mauritsstraat 34, tel. 33800 J. L. J. Hermans, Haagweg 416, tel. 32439 L. J. A. Hermans, Hubertuslaan 14, tel. 46629 W. L. C. Hopmans, H. Janlaan 20, tel. 38834 C. L. A. M. Houben, Jac. Catssingel 69, tel. 38101 Dr. H. M. Houben, Wilhelminaplein 17, tel. 32081 E. C. M. Janmaat, Teteringsedijk 111, tel. 32573 H. P. J. Jansen, R. Holststraat 12, tel. 43075 J. F. A. Joling, Dreef 6, tel. 32639 L. Kappelhof, Gr. Hendrik ÏII-laan 1, tel. 35948 J. H. Klomp, St. Ignatiusstraat 7, tel. 44826 J. A. F. P. Klijn, Tilburgseweg 161, tel. 34566 L. C. Knitel, Kon. Emmalaan 29, tel. 35046 C. V. de Koek, Doenradestraat 51, tel. 34393 J. A. van Kooten, Regentesselaan 36, tel. 35633 C. Kramer, Brabantlaan 18, tel. 36209 L. M. Kriek, Steynlaan 76, tel. 39185 A. A. H. Kroon, Mechelenstraat 40, tel. 42320 Dr. K. P. Kühler, J. Catssingel 54, tel. 40612 J. P. Kuiper, Pr. Frederiklaan 23, tel. 40708 A. C. Lansen, Jacobusstraat 21, tel. 36400 W. H. Leers, Archimedesstraat 89, tel. 33807 W. A. G. Loomans, Raadhuisstraat 23, tel. 36268 A. V. A. Mangnus, Hoswijkstraat 51, tel. 45982 G. J. ter Meulen, L. v. Mertersem 2, tel. 38487 Dr. D. Micsky, Burg. Serrarislaan 28, tel. 36963 A. L. Nanninga, Viveslaan 2, tel. 32619 Mevr. T. A. Nanninga-Broere, Viveslaan 2, tel. 32619 A. A. Nieuwenhuis, Mauritsstraat 20, tel. 41939 E. H. W. Nijhuis, Ter Heijdenseweg 5, tel. 30766 P. G. M. van Oerle, Haagweg 10, tel. 32819 H. J. M. v. Opstal, Blauwe Kei 143, tel. 46237 C. v. Pelt, R. Holststraat 24, tel. 33039 J. Phaf, Baronielaan 5, tel. 37968 F. M. G. Saes, Liesboslaan 2, tel. 45359 H. J. Schakel, Mgr. v. Hooydonckstraat 11, tel. 30573 C. Slooten, Gr. Spie 22, tel. 37034 J. Ch. v. d. Sluis, Montenslaan 22, tel. 37384 M. J. W. Sluyter, Helenastraat 7, tel. 43415 A. J. M. Smulders, Montenslaan 1, tel. 38794 P. M. W. Starmans, Mr. Dr. Frederikstr. 19, tel. 34864 C. P. F. Strijbos, Nieuwenhuisstraat 48, tel. 38347 J. T. Jonck, Brabantlaan 28, tel. 30083 W. W. M. Tol, Ginnekenweg 117, tel. 42260 F. J. M. Tonino, Liesboslaan 11, tel. 45045 J. N. Tromp, Baronielaan 35, tel. 42208 H. A. Uittenbogaard, Boeimeerlaan 78a, tel. 32097 A. J. M. v. Unnik, Smaragdstraat 9, tel. 44725 Mevr. I. H. C. A. Verpaalen-Mom, Overaseweg 9, tel. 33681 Sj. Vos, L. v. Rasseghem 27, tel. 31737 J. G. Vughs, St. Ignatiusstraat 137, tel. 31594 Chr. J. Walder, Haven 9, tel. 38849 D. v. d. Wetering, Parkstraat 16, tel. 37347 F. H. H. M. Wiegman, Mgr. v. Hooydonckstr. 30, tel. 41613 G. J. Wortelboer, Nieuwe Ginnekenstraat 32, tel. 31877 SPECIALISTEN Anaesthesie J. Blom, Andreasstraat 32, tel. 44535 A. F. Weiland, L. v. Meckelenburg 19, tel. 39783 Chirurgie v. Hilten, Ulvenhoutselaan 77, tel. 38283 Dr. A. J. M. Karthaus, Sophiastraat 38, tel. 34975 H. R. Karthaus, Overaseweg 38, tel. 30292 H. M. Mendelaar, Kon. Emmalaan 31, tel. 40810 Dr. K. Meuwese, Baronielaan 4, tel. 34487 Dr. R. v. Oppen, Doornenburgstraat 58, tel. 46016 Dr. P. Rosevelt, Wilhelminaplein 4, tel. 40099 T. Smithuis, Brabantlaan 4, tel. 39982 J. Veen, v. d. Borchlaan 15, tel. 32680 C. v. Wingerden, Gen. v. Plaatstraat 16, tel. 44326 Hart- en Vaatziekten Dr. C. H. Arkema, Nieuwe Ginnekenstr. 34, tel. 46764 D. N. v. Paassen, Zandberglaan 28, tel. 44312 Huidziekten T. A. J. v. Doormaal, Wilhelminastr. 33, tel. 34239 Dr. G. G. Jagtman, Baronielaan 46, tel. 37379 N. F. E. Klessens, Nieuwe Ginnekenstr. 14, tel. 37596 Internisten, (inwendige ziekten) Dr. H. Buijs, Burg. de Manlaan 19, tel. 33444 H. J. M. Cooymans, Nieuwe Ginnekenstraat 34, tel. 33780 Dr. J. H. R. v. Ginkel, Wilhelminapark 10, tel. 35264 J. F. M. Gödden, de la Reyweg 21, tel. 36265 Dr. J. A. Klein-Swormink, Mgr. v. Hooydonkstr. 15, tel. 34875 T. M. J. Ottenhoff, Sibeliuslaan 4, tel. 46445 S. G. Tijde, Steijnlaan 64a, tel. 46836 B. A. J. M. Urlings, Baronielaan 3, tel. 35081 Kinderziekten A. v. Buul van Randeraat, Irenestraat 2, tel. 35366 H. Heerema, St. Ignatiusstraat 123a, tel. 32005 A. C. A. Ploegmakkers, Wilhelminasingel 30, tel. 35794 Mej. R. Smeets, Vijverstraat 18, tel. 34177 Dr. J. M. Soeters, Wilhelminastraat 28, tel. 33677 Longziekten Dr. C. Dijkstra, Duivelsbruglaan 50, tel. 38044 F. E. E. Haverman, Baronielaan 135, tel. 30177 H. J. Kars, Hubertuslaan 20, tel. 30938 L. C. J. M. v. Knitel, Kon. Emmalaan 29, tel. 35046 Dr. H. W. B. Michgelsen, Galderseweg 91, tel. 22271 F. Versnel, Montensbos 63, tel. 37325

Adresboeken, wijk- en huisnummering

Adresboeken | 1965 | | pagina 81