Openbare Instanties Leeszalen en Bibliotheken Openbare Bibliotheek. Catharinastraat 9, tel. 37914 Directeur: A. J. Kliphuis R. K. Openbare leeszaal en bibliotheek, van Cooth- plein 22-24, tel. 01600-37477 Directie: H. M. Schoonhoven Filialen: Brabantplein '!i, tel. 41097 Ohr. Huygensstraat 50, tel. 44177 Dr. Struyckenstraa* 161, tel. 44178 Stichting Federatieve Provinciale Bibliotheek Cen trale. Catharinastraat 9, tel. 42975 Directeur: L. Kliphuis ÏVlusea Bisschoppelijk Museum, Gr. Markt 19, tel. 45242 Volkenkundig Museum Justinus v. Nassau, Cingel- straat 10, tel 47652 Notarissen J. E. van Bavel, Nieuwe Boschstraat 9, tel. 44135 G. H. Bekers, Cimburgalaan 8, tel. 32166 H. C. van Besouw, Flat Vredenbergh 17, tel. 31777 Mr. A. F. M. Bots, Haagweg 391, tel. 38386 F. J. J. Buijsrogge, Gr. Spie 68, tel. 44729 A. J. M. Commisaris, Min. Nelissenstr. 45, tel. 34950 B. J. W. Drion, Dr. Struyckenstraat 74, tel. 39858 H. J. C. Habets, Gr. Engelbertlaan 32, tel. 38240 C. C. M. Ligtenberg, Kon. Emmalaan 26, tel. 32738 Th. Schonck, v. Gentlaan 20, tel. 40459 J. F. Smits, Crispijnhof 40, tel. 45289 F. A. M. Tierolff, Baronielaan 2, tel. 35584 L. A. Thijssen, Nieuwe Ginnekenstraat 40, tel. 24261 A. Visser, Baronielaan 39, tel. 37779 W. v. Vlokhoven, Nieuwe Boschstraat 9, tel. 30180 W. A. A. M. M. van Vlokhoven, Veemarktstr. 44, tel. 30180 R. Z. van Willigen van der Veen, Ginnekenweg 228, tel. 36178 Post- Telegraaf en Telefoondienst Post- en Telegraafdienst, alle afdelingen, tel. 24111 Referendaris, tel. 33495 Telefoondienst en Draadomroep telefoondist rirt Breda, alle afdelingen en directie, Oude Vest 4, tel. 22111 Postcheque en Giro Dienst codeercentrum, Kangoeroestraat, tel. 23777 Reclassering Kath. Reclassering. Schorsmolenstraat 4, tel. 3388.> Reclasseringsraad. Baronielaan 34, tel. 35579 Schouwburg en Bioscopen Schouwburg Stadsschouwburg, Coothplein 37, tel. 35700 Sociëteiten De Bredase Sociëteit, ,,'t Turfschip", Gr. Markt 17, tel. 38063 Sportparken Bredase Tennisverenigingen, Galderseweg 41, tel. 37855 De Blauwe Kei, tel. 30964 Sportpark Ginneken, Galderseweg 25, tel. 37545 Sportverenigingen Boksvereniging, Vredenburgsingel 20, tel. 40870 Bredase Biljart Federatie, Namenstraat 24, tel. 37245 Bredase Lawn. BLTV., W. v. Oranjelaan, tel. 33132 Longo Sportvereniging, v. Disselstraat 4, tel. 42839 S.S.S. Tilburgseweg 103, tel. 42072 Voetbalbond, Loonschansstraat 62, tel. 36781 Voetbalvereniging Baronie, Diamantstr. 11, tel. 46544 Volleybalbond, Lachappellestraat 41c, tel. 37055 Verenigingen en Bonden Bonden: Bond v. Hotel, Café's en Restaurant, Mastland 11, tel. 40982 Bond van Vervoerspersoneel, Elandstr. 21, tel. 42983 Hocres, Koninginnestraat 5, tel. 33884 Kath. Bakkers Patroonsbond, Loopschansstraat 67, tel. 35037 Metaalbewerkersbond St. Eloy R. K., Verlaatstr. 10, tel. 42957 Middenstandsbond R. K., in het Bisdom Breda, Wilhelminastraat 4, tel. 37084 N.V.V. Bestuurdersbond, Rijnstraat 74, tel. 31725 R. K. Boerenbond, Doelen 73, tel. 30536 Zuivelbond, Brabantse, Bastionstraat 13, tel. 22577 Verenigingen Bedrijfsver. v. h. Bakkersbedrijf, Baronielaan 235, tel. 38986 Bedrijfsver. v. d. Bouwnijverheid, Hertog Hendrik laan 1, tel. 42884 Bedrijfsver. v. Detailhandel en Ambachten, Keizer straat 3a, tel. 33367 Bedrijfsver. v. h. Kledingbedrijf, K. Doormanlaan 2, tel. 35815 Natuurhistorische Verenigingen, Koninginnestr. 80, tel. 36424 Vereniging van Facultatieve Crematie, John. W. Frisolaan 3b, tel. 30310 Vereniging van Huiseigenaren, Julianalaan 103, tel. 37564 59, Bioscopen Casino, Reigerstraat 24, tel. 37037 Geco, Terheijdenseweg 168, tel. 32580 Grand Theater, v. Coothplein 17b, tel. 38200 Luxor Theater, Boschstraat 9, tel. 35065 Palace Theater, L. Brugstraat 44a, tel. 37175 Vereniging v. Sexuele Hervorming, Balfortstr tel. 45066 Vreemdelingen Verkeer en Wegen-en Verkeers- Inlieh tingen A. N. W. B., Wilhelminapark 25, tel. 42450, Voor studie en ontspanning, voor oriëntatie op alle gebied, maar ook voor het verkrijgen van directe inlichtingen is De Openbare Bibliotheek belangrijk voor U! LEES- EN STUDIEZALEN - UITLENINGEN VOOR VOLWASSENEN EN JEUGD R.K. Openbare Leeszaal en Bibliotheek van Coothplein 22-24 muziekbibliotheek meerdere filialen inlichtingen 01600-37477 Openbare Leeszaal en Bibliotheek Catharinastraat 9 bibliobus; 7 standplaatsen speciale teenagerafdeling inlichtingen 01600-37914

Adresboeken, wijk- en huisnummering

Adresboeken | 1965 | | pagina 80