Openbare Instanties IV/3 Verbindingscentrum, Lange Stallen, Keizerstraat, tel. 24271 Koninklijke Luchtmacht: Luchtmacht Officiers- en Kaderschool, Trip van Zoudtlandt-kazerne, Lovensdijkstraat 10, tel. 24271 Krijgsmacht Telefoon-Telegraaf-Bureau, tel. 24271 Sociale Dienst Departement van Defensie, Fellen- oordstraat 93, tel. 34168 Kantoor van de Hypotheken, Kadaster Hypotheken, bewaring van de hypotheken enz., Del- pratsingel 23, tel. 43750 Mr. Drs. H. H. Liem, Bewaarder (wnd.) Landmeetkundige Dienst van het Kadaster Bureau van de Landmeetkundige Dienst, Delpratsin- gel 23, tel. 31162 Raad van Arbeid Markendaalseweg 35, tel. 23711 Gewestelijk Arbeidsbureau Delpratsingel 22, tel. 24391 Arbeids-inspectie Wilhelminastraat 7, tel. 37350 Rqks-Accountantsdienst Karnemelkstraat 14, tel. 47550 Rijks-Gebouwendienst Districts-Bureau, Baronielaan 58, tel. 39650 Rijks Hogere Burgerschool Nassaustraat 31, tel. 33281 Rijks-inspectie van het Brandweerwezen Nieuwe Boschstraat 40, tel. 32772 Rijks-inspectie Landbouwonderwijs Baronielaan 34, tel. 41632 Rijks-Veeteelt-Consulent voor Nrd. Brabant Delpratsingel 4, tel. 35125 Rijks Waterstaat Arr. Breda Baronielaan 171, tel. 24531 Rijks Zuivel-consulent van Nrd. Brabant Delpratsingel 4, tel. 34483 Spoorwegen N. V. Nederlandse, algemene inlichtingen reizigers verkeer, tel. 24021 Staats Bosbeheer Burg. de Manlaan 99, tel. 36584 Waterleiding Mij. N. W. Brabant N.V. Doornboslaan 35, Kantooruren ma. t/m vr. 07.45-12.00 uur, 13.00-17.30 uur, tel. 34367 Badhuizen en Zwembaden Sportfondsen Bad N. V., Vierwindenstraat, tel. 38180 Zweminrichting „Het Ei", KI. v. Brink, tel. 38237 Zweminrichting „Prinsenpiassen", Overaseweg 134, tel. 31024 Begraafplaatsen De Bieberg, Bieberglaan 64, tel. 35505 R. K. Begraafplaats Zuylen, Haagweg 332, tel. 33848 Bejaarden tehuizen en huishoudelijke hulp Huize de Breedonk, Burg. Kerstenslaan 7, tel. 38179 Huize Joosen, Baronielaan 102, tel. 32085 Huize van Meer, R. Holststraat 46, tel. 32650 Huize Raffy, Boschstraat 57, tel. 45150 Huize Ruiterbos, Boeimeerweg 2, tel. 44050 Huize St. Frans, Ginnekenweg 335, tel. 39863 Huize St. Theresia, Etnastraat 20, tel. 33083 Huize Trianon, Baronielaan 228, tel. 39266 Huize de Werve, C. van Disseltstraat 22, tel. 38883 Huize 't Zonneleen, Duivelsbruglaan 72, tel. 32767 Verzorgingsflat Marckhoek, Duivelsbruglaan 40, tel. 47468 Vredenbergh, Lovensdijkstraat, tel. 39850 Huishoudelijke hulp voor bejaarden, Karnemelk straat 10 A, tel. 47864 Dagbladen en weekbladen Algemeen Handelsblad, Heilaarstraat 26, tel. 33856 Brabants Nieuwsblad, Markt 44, Etten Leur, tel. 2502 Bredase Courant, Gr. Markt 33, tel. 31650 Maasbode, Ginnekenweg 110, tel. 35038 Margriet, Zandbergweg 234, tel. 37844 Nieuws v. d. Dag, de Courant, Hoornwerkstraat 55, tel. 34093 Onderweg, Baronielaan 93, tel. 36248 Ons Vee, Maandblad, tel. 32479 Revue, Zandbergweg 234, tel. 37844 Romance, Weekblad, Zandbergweg 234, tel. 37844 Stadsblad voor Brabant, Boschstraat 64, tel. 43116 Stem, Dagblad, Reigerstraat 16, tel. 22341 Telegraaf, Dagblad, Hoornwerkstraat 55, tel. 34093 Volkskrant, Baronielaan en Markendaalseweg, tel. 36985/41138 Dierenbescherming Dierenasyl, Slingerweg 78, tel. 31125 Spreekuur Dierenarts L. J. v. Looveren, wo. 15.00-16.00 uur. A. J. M. v. Rosmalen, informatiebureau vermiste huisdieren en inspectie, Zoutmanweg 2, tel. 37719 Gemeenschappelijk Administratiekantoor Markendaalseweg 72a, tel. 22461 Huishoudelijke Voorlichting Huishoudelijke en gezinsvoorlichting, Kerkstraat 4, tel. 44384 N. C. B., Dr. Struyckenstraat 17, tel. 43532 Kamer van Koophandel en Fabrieken Julianalaan 1, tel. 30050 Kerken Apostolische Kerk, Cart. v. Disselstraat 24, tel. 36623 Gereformeerde Kerk, Zandberglaan 31, tel. 30265 Hervormde Kerk Ned. te Breda, Wilhelminaplein 28, tel. 33748 Hervormde Kerk Ned. te Ginneken en Bavel. Pr. Frederiklaan 22, tel. 37078 Hervormde Kerk Ned. te Princenhage, Dreef 7, tel. 38167 Leger des Heils, Nieuwe Huizen 41, tel. 36118 Lutherse Gemeente, Evertsenweg 26, tel. 33456 Ons Huis, Vrijz.Herv., Waterstr.- Hoek Karnemelk straat, tel. 35401 R. K. Maria Kerk, Mariaplein 1, tel. 36064 R. K. Rozenkranskerk, Pijnboomstraat 5, tel. 30104 R. K. H. Sacramentskerk, Zandberglaan 56, tel. 38776 R. K. H. Theresia Kerk, Tramsingel 14, tel. 31573 Zending Evangelisatie Brabant, Chimburglaan 75, tel. 39037 Kinderbescherming v. h. Bisdom Breda R. K., Seeligsingel 6, tel. 45650 Raad voor de Kinderbescherming, omvat de kantons Breda, Zevenbergen, Bergen op Zoom en Tilburg. Voorzitter: Mr. C. J. van Delft Secretaris: Mr. W. A. van Woerkom Bureau: Willemstraat 15, tel. 01600-22191 Kindertehuizen Katholiek Jeugdwerk, Begijnhof 57, tel. 33072 Kinderhuis, Geref., Arm, Kloosterplein 6, tel. 33964 Protestants Jeugdwerk, Oude Vest 3, tel. 40653 Weeshuis der Kercken ende der Stadt van Breda Arme, Kloosterplein 6, tel. 33964 Kloosters Klooster St. Franciscus, Leuvenaarstraat 178, tel. 30873 Klooster Sancta Clara, Nieuwstraat 23, tel. 33867 Klooster Par Christus Koning, Past. Pottersplein 4, tel. 35440

Adresboeken, wijk- en huisnummering

Adresboeken | 1965 | | pagina 79