IV/2 Gemeentelijke Kredietbank Veemarktstraat 49, tel. 33885 Gemeentelijke Stedelijke Muziekschool Catharinastraat 22, tel. 30487 Openbaar Slachthuis en Vleeskeuringsdienst van Rijckevorselstraat 4, tel. 44550 Dienst van Openbare Werken Wilhelminapark 27, tel. 24481 Werf Steenen Hoofd 20, tel. 43627 Directie: Ir. G. M. Elich, Directeur M. J. T. K. v. Akkerveeken, Plaatsverv. Directeur Gemeentelijke Sociale Dienst Houtmarkt 11, tel. 22091 Braille-Object Kerkstraat 2, tel. 33875 Gemeentelijk Vervoerbedrijf Afdelingen Vervoer-Reiniging-Ontsmetting, Centrale Werkplaats-Administratie en Technische Dienst, Tramsingel 71, tel. 24150 Heemraadschap v. d. Mark en Dintel Baronielaan 43, tel. 34996 Politie Alarmnummer, tel. 22222 Hoofdbureau van politie Markendaalseweg 60, tel. 22144 Commissaris van politie H. L. Pijls, Anna Paulownalaan 7, tel. 41197 Hoofdinspecteurs van politie Wnd. commissaris van politie, Hoofd Algemene Dienst: H. W. E. M. van Goethem, Hertog Hendrik laan 14, tel. 34927 Hoofd Justitiële Dienst: A. N. A. Puntman, Bavel- selaan 237, tel. 36603 Chef Afd. Bijzondere Wetten: J. M. M. Blokdijk, Jacob Catssingel 5, tel. 37210 Chef Afd. Verkeer: H. M. A. v. d. Abeelen, Ruus- broeckstraat 102, tel. 42568 Inspecteurs van politie Chef Afd. Surveillance: L. Verhagen, Piet Avon- tuurstraat 82, tel. 38393 Chef Afd. Kinder- en Zedenpolitie: mej. Mr. K. Poot, Marialaan 63, tel. 38489 F. A. W. Jacobs, Marialaan 59, tel. 31519 J. Michel, Boeimeerlaan 94b, tel. 47916 Personeelchef L. Thomas, Strijenlaan 44, tel. 37065 RECHTZAKEN Arrondissements Rechtbank, Sophiaplein, tel. 24351 President: Mr. J. K. Schellenbach Vice-President: Mr. F. A. Holleman Vice-President: Mr. C. A. A. M. van der Kroon Vice-President: Mr. A. F. Steinfoort Officier van Justitie, Hoofd van het Arrondisse mentsparket: Mr. R. H. F. M. Grasso Officier van Justitie: Mr. J Ch. Louët Feisser Griffier: Mr. R. P. E. Dahmen Rechter: Mr. A. P. Linthorst Gevangeniswezen Gevangenis Nassausingel 26, tel. 36050 Directeur: A. R. Beens Huis van Bewaring, Kloosterlaan 46, tel. 39350 Directeur: P. N. Stomph Kantongerecht Stationsplein 1, tel. 37546 Griffie, tel. 37581 Parket, tel. 36187 Openbare Instanties RÜks Tucht- en Opvoedingswezen Tuchtschool voor jongens, Galderseweg 7, tel. 39550 Advocaten en Procureurs Mr. G. W. A. Bary, Zandberglaan 8, tel. 36056 Mr. L. J. M. van de Brink, Vondelstraat 54, tel. 41375 Mr. L. G. M. van Buchem, Allerheiligenweg 18a, tel. 45168 P. W. Dobben, Kwakkelhutstraat 91, tel. 45263 Mr. B. W. M. Drion, Parkstraat 8, tel. 46753 Mr. J. C. Hasselt, Fr. Rooseveltlaan 102, tel. 39484 Mr. P. J. A. Heemskerk, Liesbosstraat 23, tel. 35475 Mr. J. Houben Sr., Baronielaan 88, tel. 38687/34684 Mr. Dr. J. H. M. Houben, Ulvenhoutselaan 29, tel. 30236/38687 Mr. T. J. Houtman, Alexanderlaan 19, tel. 39578/24381 Mr. W. A. J. van de Hurk, Wilhelminapark 14, tel. 30907/34286 Mr. v. d. Hurk en Quarles van Ufford, Catharina straat 13c, tel. 34286 Mr. J. H. Jacobs. Ginnekenweg 287, tel. 37279 Mr. A. Th. A. Janse, Montens Bos 45, tel. 38948 Mr. A. F. M. de Kok, Academiesingel 41, tel. 40457 Mr. W. G. A. Kousemaker, Bavelselaan 226, tel. 39229 Mr. M. H. J. Kramer-de Menthon Bake, Sophia- straat 26, tel. 24381 Mr. H. C. J. M. Kronenburg, Wilhelminasingel 4, tel. 46574 Mr. F. R. v. d. Laken, Sophiastraat 28, tel. 44330 Mr. D. Lolcama, Baronielaan 157, tel. 45785 Mr. H. Maeijer, Reeptiend 27, tel. 37332/38687 Mr. M. Olij, Wilhelminasingel 4, tel. 46574 Mr. P. L. G. Rassers, Ginnekenweg 103, tel. 37878/24381 Mr. H. M. Smit, Wilhelminastraat 4, tel. 35375 Mr. C. C. Spiegel, A. Paulownalaan 20, tel. 37184 Mr. O. A. C. Verpaalen, Overaseweg 9, tel. 33681 Mrs. v. Wijmen c. s., Baronielaan 44, tel. 30850 Mr. P. C. E. v. Wijmen, Viveslaan 12, tel. 47369/30850 Prof. Mr. W. J. I. v. Wijmen, Ginnekenweg 291, tel. 30675/30850 Deurwaarders W. J. M. Bakx, Nieuwe Bosstraat 16, tel. 31275 F. L. J. Coppens, Koninginnestraat 70, tel. 31235 M. Degen, Zaanmarktstraat 18, tel. 32139 Rijkspolitie Territoriale Inspectie s-'Hertogenbosch der Rijks politie, District Breda, Catharinastraat 20, tel. 24061 Commandant: Dirigerend Officier der Rijkspolitie 3e klasse: W. H. L. van Nijnanten DEPARTEMENT VAN DEFENSIE Koninklijke Landmacht: A. B. C.-school, Lange Stallen-Keizerstraat, tel. 24271 Artillerie, Artschool, Art. Schietschool, Chassee- kazerne, Vierwindenstraat 3, tel. 24271 Kaderschool Art., Chassee-kazerne, Vierwinden straat 3, tel. 24271 School Reserve Officieren Art., Chassee-kazerne, Vierwindenstraat 3, tel. 24271 Bureau Aanleg, Beheer en Onderhoud van vliegvel den, Fellenoordstraat 162, tel. 22051 Chassee-kazerne, Vierwindenstraat 3, tel. 24271 Garnizoenscommando, Halstraat 1, tel. 22051 Garnizoensgarage, Seelig-kazerne, Fellenoordstraat 93, tel. 22051 Geneeskundig Detachement, Chassee-kazerne, Vier windenstraat 3, tel. 24271 Indelingsraad, Fellenoordstraat 124, tel. 22051 Klooster-kazerne, Kloosterplein 20, tel. 24271 Koninklijke Militaire Academie, Kasteel van Breda, Kasteelplein 10, tel. 24331 Koninklijke Marechaussee, Brigade Breda, Dr. Ba tenburglaan 180, tel. 36550 Schietbanen, Galderseweg 6, tel. 33167 Seelig-kazerne, Fellenoordstraat 93, tel. 22051 Territoriale Bevelhebber Zuid, Seelig-kazerne, Fel lenoordstraat 93, tel. 22051 Trip van Zoudtlandt-kazerne, Lovensdijkstraat 10, tel. 24271

Adresboeken, wijk- en huisnummering

Adresboeken | 1965 | | pagina 78