Openbare Instanties Openbare Instanties Gemeentezaken: Burgemeester: Mr. Dr. R. M. A. A. Geuljans Gemeentehuis: Grote Markt 38, tel. 22244 Gemeente Raadsleden: Voorzitter: Mr. Dr. R. M. A. A. Geuljans, Ginrieken- weg 275, tel. 33201 Secretaris: Drs. J. P. A. v. d. Dam, Gr. Engelbert- laan 108, tel. 38310 Leden: Mr. G. W. A. Barij, Zandberglaan 8, tel. 36056, K.V.P. Mr. K. A. M. Bastiaensen, Wethouder, Michiel de Ruyterstraat 2, tel. 38629, K.V.P. J. E. F. Bayens, Gr. Hendrik III-Laan 129c, tel. 36998, K.V.P. T. M. ter Berg, Valeriusstraat 1, tel. 34670, K.V.P. H. Biemans, Kruisstraat 18, tel. 36115, K.V.P. Mevr. Th. M. M. de Bontea-de Munnik, Turnstr. 40, tel. 36864, P.v.d.A. W. C. A. M. van Boxtel, Wethouder, Muntensbos 57, tel. 34419, K.V.P. H. Broeders, Laan van Rasseghem 55, tel. 38618, - K.V.P. J. M. van Bijnen, Wethouder, Sweelincklaan 27, tel. 33724, K.V.P. Drs. J. W. C. van Casteren, Wolfraadstraat 6, tel. 40458, K.V.P. P. J. van Caulil, Haagweg 448, tel. 31546, K.V.P. C. A. van Duijl, Hooghout 126, tel. 39523, K.V.P. C. van den Eeden, Epelenberg 60. tel. 37404, K.V.P. Th. W. Frumau, Lange Brugstraat 2, tel. 37038, K.V.P. J. W. A. van Gastel, Boutenstraat 25, tel. 39274, K.V.P. Mr. R. A. H. M. Gielen, Bijug. de Manlaan 10, tel. 30785, K.V.P. N. W. C. van Gisbergen, St. Ignatiusstraat 27, tel. 32295, K.V.P. L. J. F. Koertshuis, Achillesstraat 114, tel. 38600, K.V.P. A. B. Kramer, Archimedesstr. 5, tel. 36311, Prot.Chr. Mevr. S. C. M. Krens-Wagtmans, Heemskerkstr. 12, tel. 43479, K V.P. A. Kroon, Allerheiligen weg 40, tel. 30283, Prot. Chr. A. W. van Loon, Speelhuislaan 97, tel. 34230, K.V.P. J. M. Lous, Past. Pottersplein 19, tel. 33614, K.V.P. J. Marijnissen, Grensvaart 3, tel. 47084, P.v.d.A. F. J. Melzer, Taxandrialaan 27, tel. 30038, V.V.D. A. Mendes, Planciusplein 4a, tel. 31293, P.v.d.A. J. A. Meijs, Wethouder, Baronielaan 30, tel. 32427, K.V.P. Mevr. M. W. B. A. van Mierlo-Mutsaers, Willem straat 22, tel. 32477, K.V.P. P. F. C. Nieuwlaat, Groene Woud 166, tel. 34220, K.V.P. J. H. M. Quadekker, Burg. de Manlaan 22, tel. 36666, P.K. D. J. Renooij, Tuinbouwlaan 61, P.v.d.A. A. Spanjer, Averbodestraat 4, tel. 36023, P.v.d.A. J. F. V. Vermeulen, Wethouder, v. Hasseltstraat 4, tel. 30113, P.v.d.A. J. Verschuren, Bijloopwegje 7, tel. 32135, K.V.P Drs. P. Vis, Hofwijckstraat 43, tel. 31123, P.v.d.A. Drs. Y. P. W. v. d. Werff, Wilhelminasingel 21, tel. 30118. V.V.D. Mevr. A. Wijn- de Boer, KI. Doornbos 31, tel. 44764, P.v.d.A. W. van der Zwan, Uitvang 13, tel. 37758, P.v.d.A. Drs. N. H. Zijtregop, Valkenierslaan 327, tel. 31259, K.V.P. GEMEENTELIJKE DIENSTEN: Afdeling Burgelijke stand, Bevolking, Verkiezingen en Militaire zaken, Catharinastraat 26, tel. 22244 Afdeling Volkshuisvesting en Personeelszaken, Catharinastraat 16, tel. 222444 Gemeente ontvanger en Gemeente archief, Kantoor Stadserf 2, tel. 22244 Afdelingschef en Wethouders: Burgemeester: Mr. DR. R, M, A. A. Geul jeins, Ginne- kenweg 275, tel 33201 Chef Afdeling Algemene Zaken, Mr. J. P. Pauwels Chef Afdeling Burg. stand, Bevolking, Verkiezingen en Militaire Zaken J. Waltjen Chef Afdeling Financiën, Belastingen en Hypotheek bank, Th. C. de Werd Chef Afdeling Interne Zaken, J. Brands Chef Afd,eling Onderwijs en Subsidie Zaken, Mr. .1. J. Walenkamp Chef Afdeling Personeel, P. H. Kooijman Chef Afdeling Volkshuisvesting, Mr. Th. H. Alke made Chef Huisvesting; Houtmarkt 11 (alleen tijdens kan tooruren) tel. 22091 Gem. Archivaris, Dr^. F. A. Brekelmans Gem. Secretaris, Dr^. J. P. A. v. d. Dam Kab. Secr. Burgemeester, Mr. J. J. M. Doolcer Lich. Opv. en Sport Ambtenaar, J. M. Christiaansen Maatschappelijk Werkster, Mej. J. H. Geraets Wethouder, Mr. K. A. M. Bastiaensen Wethouder, W. C. A. M. v. Boxtel Wethouder, J. M. van Bijnen Wethouder, J. A. Meijs Wethouder, J. F. V. Vermeulen Accijnzen Invoer en Accijnzen, Catharinastraat 93, tel. 22321 Belastingen Rijksbelastingen, Wilhelminastraat 45, tel. 22041 Directie van 's Rijksbelastingen: P. J. van Kerkoerle Rijks-Accountant der Belastingen, Karnemelkstraat 14, tel. 47550 Inspecteur der Belastingen, Vismarktstraat 28, tel. 24251 Hoofdinspecteur: W. J. van Lanschot Hubrecht Ontvangkantoor Directe Belastingen, Kraanstraat 5, tel. 24251 Omzetbelasting-Inspecteur, Catharinastraat 93, tel. 22321 Registratie en Successierechten, Markendaalseweg 60, tel. 46950 Hoofdinspecteur-Titulair: L. F. Veugelers Bescherming Bevolking A-Kring, Noord Brabant District, Bureau HBB, Doelen 11, tel. 45850 Commandopost, Doelen 13, tel. 31454 Opleidingscentrum, Cingelstraat 2, tel. 33662 Brandweer Brandweer Alarmnummer, tel. 24444-34641 Hoofdpost, Tramsingel 71, tel. 24444 Rijksinspecteur van het Brandweerwezen, Nieuwe Boschstraat 40, tel. 32772 GEMEENTELIJKE INSTELLINGEN Beplantingen Kantoor Vrederust, Overakkerstraat 90, tel. 31575 Cultureel Centrum De Beyerd, Boschstraat 2, tel. 32537 Energie- en Waterbedrijf Kantoor Nieuwe Prinsenkade 14, tel. 22071 Storingsdienst, tel. 22071 Gemeentelijke Geneeskundige- en Gezondheidsdienst Schorsmolenstraat 6 Ongevallenhulp en Ziekenvervoer dag en nacht be reikbaar uitsluitend tel. 33333 Overige G .G. en G. D. aangelegenheden, kantooru ren Ma. t/m Vr. 08.15-12.30 en 13.45-17.30, tel. 25666 Sportkeuringsbureau, tel. 25666

Adresboeken, wijk- en huisnummering

Adresboeken | 1965 | | pagina 77