(ffy J. VAN STEEN Beroepenlijst Brood-, Koek- en Banketbakkers V/35 brood en banket van Fa. Emmelkomp E I G. A. O OM EN - Nieuwe Haagdijk 30 - Telefoon 01600-31510 SPECIALITEIT IN BOSSE BOLLEN - CHOCOLATERIE - PATISSERIE A. C. de Bont, brood en 1 Terheijdenseweg 404 A. van den Boom-Rutte Heuvelstraat IX, tel. 3. Bruele, F. van de, br. e: van Mir Bruele, F. Campenhout, Ch. J. M., banketb., Gin kenweg 136 Dorst, F. van, br.- en banketb., Teteringse- Emmelkamp, Nieuwe Haagdijk 30 Formosa, banketb. en tearoom, Wilhelmi- Goosen-Voesenek, G. W., br. Dillenburgstr. 3 Gurp, A. van, br.- en banketb., Haag- Gurp, A. van, ^boomstr. 117 banketb., Oranje- banketb., Wilhel- Gurp, F. van, luxe br.- en banketb., Hal straat 3 Gurp, p. J. J. van, br.- en banketb., Boschstr. 50 Haaren, H. van, banketb-, Veemarktstr. 27 Havermans, P. J-, br.- en banketb., Gen. Hvan de^Plaatstr. 2 Hense, A. M., bakk., kruid., Mastbos- BROOD- EN BANKETBAKKERIJ G. HOOGSTRATEN Specialiteit in Worstebrood Gen. Maczekstraat 61 - Telefoon 40295 Valkeniersplein 14 - Telefoon 33626 Degenaar, J., banketb., Baronielaan 245 Derks, G. P., banketb., Poolseweg 96 Derks, J. B., br.- en banketb.. Valkeniers laan 258 Dircken-van Bladel, P. C., koek- en ban ketb-, Haagweg 377a Leo van Disseldorp Haagweg 472, tel. 35609 Disseldorp-Speek, L. A. van, br.- en Dorst, A. J. van, br. Luxe Brood- en Banketbakkerij F. VAN DORST v. h. J. Hurkmans Specialiteit fijn Gebak en Worstebrood Teteringenstraat 31 - Telefoon 37874 1. de, br.- en banketb., - L. D E HOON Ruime Sortering Bonbons en Chocolade Specialiteit Worstebroodjes Fijne Banket Haagweg 94 - Breda - Telefoon 46938 Hoon, L. de, banketb. en br., Haagweg 94 Hoppenbrouwers-Wirken, J. C. M., br.- en banketb., Leuvenaarstr. 24 Huijben-v. d. Wal, C. A. J., br.- en ban ketb., Ginnekenweg 180 Jansen, F. Th., b Ginnekenmarkt 1 Kanter, Gebr. de, bi Ploegstr. 133 Kley, A. v. d., br.- e Koekoek, de, banketb., - en banketb., banketb., Gaffel- D., Mau- banketb., Luxe Brood- en Banketbakkerij „DE KORENAAR" A. Verkutjl, Magnoliastraat 24 hoek Eikstraat - Telefoon 32926 Giro 115982 Kruijfl, J. J. de, br. en banket, Edison- Lint-v. d. Oudenhoven, J. v., br., banket, is.ijs, R M., br.- en l Loenhout, F. v., banketb., Ridderstr. 1 Luijkx, H., bakk. Coöp. W. Brabant, Ra- nonkelstr. 23 Mensvoort, N. v., br.- en banketb., S. Weimarlaan 17 Meurs, J. A. F., banket, choe. en suiker- w.. Mgr. Nolensplein 29 Mol, C., banketb., Ginnekenstr. 125 PLAKBAND BESTELLEN T. A. P. E. BREDA BELLEN TELEFOON 01600-38998 H. NOOYENS BROOD- EN KLEINGOED BAKKERIJ Zonstraat 32 Nooijens, A. J„ br.- en banketb., Til- burgseweg 18 Oomens, Gebr., br.- en banketb., Haag dijk 183 Oranjeboom N.V., de, banketb., Oranje- Pelt, A. J. M. v., banketb., Dillenburg- straat 33 Brood- en Banketbakkerij Pol v. d. Bogaert Haagsemarkt 33, tel. 31340 Rompa-Wensink, A., br.- en banketb., Haagdijk 188 Run, Gebr. v., banketb., K. Brugstr. 15 Rijken, C. v. d., br.- en banketb., Molen- eindstr. 23 Sas, L. 't, banketb., Ginnekenweg C. J. Schuybroek, chocolaterie van Voorst tot Voorststr. 44, tel. 31636 Smit, F. A., bakk., Meidoornstr. 78 Snels, H. J. M., br.-, besch.- en banketb., Haagsemarkt 10 Söder, C. N. J., br.- en banketb., Zeisstr. 2 Banketbakkerij P. VAN SPRUNDEL Specialiteit in Ijstaarten Gen. Maczekstr. 20 Telefoon 31713 v., br.- en banketb., Dil lenburgstr. 105 Steenoven, banketb-, Ginnekenweg 6 Steenoven, H. C. v., br.- en banketb-. Nieuwe Boschstr. 2 Teurlings, P. A. B., banketb., Brabant- N. W. v. Mensvoort Brood- en Banketbakkerij Chocolaterie Eigen fabrikaat Bonbons Saksen Weimarlaan 17 Telefoon 01600-32343 BANKETBAKKERIJ Willemstraat 14 - Breda - Telefoon 34032 Speciaal voor vroege kantoorbestellingen Ruime sortering in luxe dozen

Adresboeken, wijk- en huisnummering

Adresboeken | 1965 | | pagina 125