ZWAANS th. van de ven Ad Maessen V/34 Brandstoffenhondel Brood-, Koek- Banketbakkers Beroepenlijst WILHELMINAKANAAL Huisbrandolie - Benzine - Gasolie Smeeroliën - Petroleum Telefoon 01620-3226 en 01620-3099 OOSTERHOUT ^terkens ^^lie J er vice Oosterstraat 52 - Telefoon 01600-35066 - Breda Bank: Slavenburg - Postrekening 1066576 0 Brillenmaker (zie: Opticiëns) Broekenhandel (zie: Modemagazijnen) Ben Dames n. v. BRONBEMALING GRONDBORINGEN DIEPTEBEMALING WATERVOORZIENING BREDA REEPTIEND 15 - TELEF. 01600-33756 Blelkertz, J. R., broodb. e teringsedijk 138 Bogaert, P. I - Haagsemar uw brillenmaker veemarktstraat 28, breda, tel. 417 45 KONTAKT LENZEN SPECIALIST Wilhelminasingel 46 - Tel. 39163 Boten en buiten boordmotoren Scooters en brom fietsen Reparatie inrichting

Adresboeken, wijk- en huisnummering

Adresboeken | 1965 | | pagina 124