KOLElfp s. c. L. |QU IlSSCn na 18 uur 39937 -SIS?'»»"-» 1ËÊ Uw leverancier voor Prima Huisbrand kolen WMSiKM^astei Beroepenlijst Brandstoffenhandel V/33 r~' a. BRANDSTOFFENHANDEL Terheydenscheweg 380 A. rievet en Zonen EN EXPEDITIEBEDRIJF Breda - Telefoon 36826 VOOR A UW BRANDSTOFFEN Akkerstraat 8 Telefoon 01600-33200 BREDA N.V., Verenigde, brandst.h., Ter- Dorst en Zn., A-. van, brandst.h., H Voor alle soorten Brandstoffen zowel UferffiSI380 SSSSSfeJ Nijnatten, P. A. v., brandst. exp., Els- E. P. M. van Pelt de Hoon en'vïoefbare brCMidstof- vloeibare Onze moderne, overdekte waarborgen U een goed produkt is onze reklame Brandstoffenhandel W.H. HURKX F A T I M A S T R. 176-178 BREDA - TEL. 38638 fSSL ^"^7- Breda "Sf'vu- F. A. REICHARDT&ZN. NIEUWEHUIZEN 51 BREDA TELEFOON 01600-36972

Adresboeken, wijk- en huisnummering

Adresboeken | 1965 | | pagina 123