Firma Jac. M. Nelemans&Zn. A. DE JONG V/32 Bouwkundigen Brandstoffenhandel Beroepenlijst ZUNDERT (HOLLAND) PRINSENSTRAAT 10-12 TELEFOON 01696-2279 BOUWSTOFFEN H AN DEL BETONWAREN BOARDS ZAND- EN GRINTHANDEL BRANDSTOFFEN Bouwkundigen (zie: Architecten en Bouw kundigen) Bouwmaterialen (zie ook: Aannemers materialen) Bode N.V., Fr., mech. bouwmat., Anti- loopstr. 75 Haagh, J. G. M„ bouwmat.. Veilingkade 9 N.V. Hoppenbrouwers, Molenstraat 89 Zundert Jansen, W. J., betonw. en bouwmat., Dr. Batenburglaan 12 Jong, A. de, Achtmaalseweg 128 Zunderl Kanter, bouwstoffenh., Veilingkade 7 Kessels, Joh. Th., bouwmat., Rijsbergse- Jac. M. Nelemi t. d., bouwmat.h., miesingel 28 Bouwverenigingen (zie: Openbare Instanties) Brandstoffenhandel sn, Gebr. C. A., brandst.h. Bachman, M., benegasdepot, Haagweg 39 Bilsen, A. van, brandst.h.. Mgr. Zwijsen- straat 10a Brabantse Antraciet Mij. N.V., brandst.h., Heuvelbrink 80 Brabantse Olie Centrale, aardolteprod., verw. app., Zandbergweg 238 HOUT- EN BOUW-MATERIAALH ANDEL Wij leveren U zand, grint en cement tegen zeer lage prijzen. Ook met halve vracht. Tevens alle houtwerk in nieuw en gebruikt, ook alle voorkomend betonwerk, betontegels, 30 x 30, deuren en ramen, wandtegels, wc-potten ook met stortbak, tempex-tempex-tempex voor varkens-, kalveren- en kippen hokken tegen zeer lage prijzen hard-, zacht- en brandvrij board, golfplater in rood, zwart en grijs, ook gegalvaniseerde, voor dit alles naar uw adres. Achtmaalseweg 128 - Zundert - Telefoon 01696-2964 VOOR KOLEN EN OLIE Rijen: Spoorwegemplacement, Tel. 2319 BRABANTSE ANTRACIET MIJ. N.V. Tilburg: Nrd. Besterdstr. 30, Tel. 23393 Heuvelbrink 80 Telefoon 01600-39669 Oosterhout: St. Janstraat 31, Tel. 4678

Adresboeken, wijk- en huisnummering

Adresboeken | 1965 | | pagina 122