Rhee en van den Berg n. v. BOUWBEDRIJF voor NIEUWBOUW BETONWERKEN VERBOUWINGEN ONDERHOUDSWERKEN BREDA - NIEUWE HUI.ZEN 16 TELEFOON 36684 NA ZES UUR 35265-41009 Beroepenlijst Bouwbedrijven

Adresboeken, wijk- en huisnummering

Adresboeken | 1965 | | pagina 121