V Fa. W. van Deuren en Zn. V/28 Bier- en Limonadehandel Bloemenmagazijnen Beroepenlijst DJ.van Hemert&Zoon GEVESTIGD SEDERT 1898 Ranonkelstraat 3 - Breda - Poolseweg 72 Bloemisterij, Telefoon 30707 Bloemenmagazijn, Tel. 30707 0 Tuinaanleg en onderhoud. Telefoon 30723 0 Bier- en Limonadehandel (zie ook: Wijnhandel en Slijterijen) Bayings-Beyersbergen, lim.fabr., groot! bier, wijn, etc., Haagweg 250 Braat, Fr., h. in gedistill. en lim., Heuve Campen en Zn., J. van de, art. van bierl en zulvelind., Fr. Rooseveltlaan 28 Heijden, E. van de, bierh. en lim.fabr., wijn en gedistill., K. Ploegstr. 10 Rooy, van, distill., Boschstr. 86 Seven-Up-Depot, Lunetstr. 18 Sparks N.V., limonadefabr., Linlestr. Groothandel Dranken c. a. HEINEKEN'S BIERHANDEL ERIS BREDA N.V. Speelhuislaan 80-80a Telefoon 01600-36580 0 Biljarts Oosterhout, C. v., biljartondern., Agaat- Staffelen, M., biljartfabr. BREDA, St. Binnenhuis-architecten (zie ook: Architecten en Bouw kundigen) Kunsthandel de Ark M. Jas - Breda Veemarktstraat 17 - Telefoon 39512 0 Bioscoopexploitatie Geco-Film-Onderneming Bioscoopexploitatie en Reisbioscoop Terheydenseweg 168, tel. 32580 O Bioscoopreclame Bioscopen-Theaters (zie: Theaters) Bliksemafleiderinstallatie ZWAKSTROOMINSTALLATIES voor signalering, alarmering, per- sonenzoek, geluid, klokken, enz. in ziekenhuizen, kan toren, hotels enz. Ingenieurs Bureau van der pas n.v. Emmastraat 2/6 - Telefoon 01600-37150* 0 Bloembinderijen (zie: Bloemenmagazijnen) Bloemkwekerijen (zie: Kwekerijen) Bloemenmagazijnen Bloemenhuis A B E L I A J. de Beer Abeelstraat 87 Telefoon 35260 ink. en boomkwe- bloemenmag., Zn., C„ bloemist., Over- Coremans, P., bloemenmag., Ginr weg 254 v. Deuren, W„ bloemist, Haagser Dietvorst, M., bloemenmag., Terh Doornbos, J. H. M. van Beurden, bloe menmag., Baliëndijk 34 Elewout, H. P. van, bloemenhuis Gerberi Vismarktstr. 12 Eijk, Ant. v., bloemenmag., hoek Park straat t/o Baronielaan Eijk en Zn., Ant. v., bloemslerk., hoek Gurp, Chr. van, bloemenmag., H. Steen- Bloemen Artistique, Gurp, C. A. A. v., bloemenmag., van Ginnekenstr. 28 Gurp, Fr. van, bloemenhuis, Dr. Frans van Gurp, bloemenmag. Veemarktstr. 19, tel. 35975 Bloemenmagazijn Fa. Wed. H. P. v. Gurp Zn. alleen gevestigd J. F. Kennedylaan 40 Bouwerijstraat 40 Telefoon 37680 bloemenmag., J. F. ran, bloemenmag., Gurp, Wed. H. P. Kennedylaan 41 Gurp-Claassen, F Ginnekenstr. 12u Gurp-Wijnen, C. van, bloemenmag., Gil nekenstr. 28 Heeren, M., bloemenh., Texelstr. 52 Heimans, G„ bloemenmag. Beatrix, Ba ronielaan 244 Heimans, M., bloemenmag., Ginneken- Hemert, D. J. van, bloemist., Gen. pleii tienh., Gr. Hendrik Hl v. Erven .bloemenmag. en kwek., Haagdijk 4 Kooien, C. A., bloemenmag., Epelen- Leys, P., bloemenmag.. Speelhuislaan 9 Maas, J. A. F., FLORA, bloemenmag., Nieuwe Haagdijk 15 Mille Fleurs, bloemenmag., Ginneken- lol, J. Violette, bloemet intplein 33 i, M. A. ienh.. Burg. Emerweg Neefs-Luyken, M.. aanl. en onderh. v. tuinen, bloemist., Oosterhoutseweg 43 Nuijten, P. J. H., bloemenmag., Haagse- Breda's Eerste Potgrondbedrijf LEVERING VAN POTGROND - STALMEST - EN ORGANISCHE MESTSTOFFEN HAAGSEMARKT 27 - BREDA - TELEFOON 01600-37510 D.J.van Hemert&Zoon GEVESTIGD SEDERT 1898 Ranonkelstraat 3 - Breda - Poolseweg 72 Bloemisterij, Telefoon 30707 0 Bloemenmagazijn, Tel. 30707 0 Tuinaanleg en onderhoud, Telefoon 30723

Adresboeken, wijk- en huisnummering

Adresboeken | 1965 | | pagina 118