m R.K.EersteBredase Begrafenisonderneming BIGGELAAR turottenang papieren - staalboeken vrij ter inzage V/26 Behang- en Stoffeerbedrijven Beton-, Emaillebedrijf Beroepenlijst 9 Voor uiterst verzorgde begrafenissen 9 Eigen opbaargelegenheid (chapelle ardente) 9 Keurig ingerichte ontvangkamer 9 ledereen kan hiervan gebruik maken 9 Transport met le klas rouwauto VRAAG VRIJBLIJVEND INLICHTINGEN J. v. d. Kallen - Baronielaan 38 - Telefoon 32079 b.g.g. 36924 Glessen, W. S., stoff., Rozemarijnstr. 32 Huybregts, A. P., beh.stoff., Valkeniers laan 153 Janssen, J. H., beh., won.- en meub.stoff., drikstr. 66 Ginnekenweg 261 Laene Zn., A. J., beh.stoff., Boschstr. 16 Maas, J., behang., Nuijtsstr. 21 Marijnlssen, H. J. M., beh.stoff., Nieuwe Prinsenkade 4 Paes, H. M., beh. en stoff., Zandberg- Peitsman, G. J., stoff. en beh. fourn., Vuchtstr. 85 Reinieren, C. J., stoff., Teteringsedijk 191 Thijs, M., matr.maker, stoff., Dillenburg- Verschuren, A., stoff. en beh.. Prof. Lo- Vissers-Kloet, J. L., behang., Haagdijk 48 9 Behangerij Laat Uw huis of kamer behangen door GEDIPL. BEHANGER c. j. f. van huygevoort Stalenboeken op zicht - Ranonkelstr. 6 9 Behangselpapier (zie ook: Glas- en Verf handel) Biggelaar, Wilhelminasingel 66 DROGISTERIJEN BREDA Nieuwe Haagdijk 22-26 - Telefoon 30770 Karrestraat 30 - Telefoon 46380 Brabantplein 6 - Telefoon 32795 Mols, M. H. J., beh.papierh., Ginneken- Mols, M. H. J., beh.papierh., Veemarkt- Mutsers, A. C., beh. en schild.bedr., Haag- Papiertoren, De, beh.papier- en verfh., Reigerstr. 1 Usiness Feeters-Lacroix N.V., beh.papier mij. UPL, Baronielaan 146 Vos, J. C. de, filiaalh. Eurobehang, Nuyt- Wouters, beh.papierh., Brabantplein 6 Wouters, beh.papierh., Karrestr. 30 Wouters, beh.papierh., Nieuwe Haag dijk 22 Zuid HoU. Papierh. N.V. Eurobehang, beh.papier, Veemarktstr. 26 9 Bejaarden-tehuizen (zie ook: Openbare Instanties) Huize 't Zonneleen, bejaardentehuis Duivelsbruglaan 72, tel. 32767 9 Belastingconsulenten (zie: Accountants- en Administratiekantoren) 9 Benzine, Oliën, Vetten (zie: Brandstoffen) 9 Benzine Servicestations (zie: Servicestations) 9 Benzinestation v. d. Mortel van Ginneken, Spoorstraat 68 9 Beschuitfabrieken (zie ook: Brood-, Koek- en Banketbakkers) ARK, beschultfabr.. Groene Woud 11 Eil, F. van, Ark's beschuitfabr., Groene Woud 11, Depot Genesen, A. J. van, depoth. Turkstra be schuitfabr., Hofwijkstr. 46 9 Bestrijdingsmiddelen Ratin Insecta Service, bestrijdingsmldd., Afd. N.V. Rentokil Chemie, Marken- daalseweg 55 9 Beton-, Emaillebedrijf Visker Zn., Vinkstraat 43 WMïSg Verf - Glas - Behang Auto- en Industrielakken Gereedschappen Spuittechnische apparatuur Teteringenstraat 2 - Wilhelminasingel 66 - Tel. 01600-30949 de meest gesorteerde zaak in behangsel- Veemarktstraaf 26 Telefoon 01600-41532 - na 6 uur 43455 Benzine-Station v.d. Mortel van Ginneken „BELCRUM" SPOORSTRAAT 68 TELEFOON 01600-37472

Adresboeken, wijk- en huisnummering

Adresboeken | 1965 | | pagina 116