Autorijschool „M A R J O Telefoon 01600-42407 j V/22 Auto-, Motor- en Scooterrijscholen Autoverhuur Beroepenlijst Autobedrijf TE BO autorijschool autohandel Kerkstraat 36 - Bavel - Tel. 01603-491 autoverhuur quick-service BENT U OUDER DAN 18 JAAR? EN HEEFT U NOG GEEN RIJBEWIJS? Dan bent U volgens onze Verkeerswet nog ONVOL WASSEN. Neemt U dat? Welnee, nog altijd heeft iedereen het recht zonder meer voor vol te worden aan gezien. Vraagt daarom terstond nadere inlichtingen hierover, die U op aanvraag gratis worden toegezon den door: Het vormingsinstituut voor Weggebruikers Corresp.-adres: Spoorstr. 44a - Breda - Tel. 01600-46117 (na 6 uur 's-avonds) Mastricht, A. v.. autorijsch., Groene Woud 9 gel 4a Neervoort, J., autorijsch., Saksen Weimar- Oeveren, Mej. W. v., autorijsch., Valke- Perk, H. P., autorijsch., Schlmmelpen- ninckstr. 9 straat 12' Putten-Baijens, N. van, autorijsch., Clm- burgalaan 54 Rethans, J. C. M. C., autorijsch., Ulven- Schravendijk, J. v., autorijsch., Tasman- Sips, J. P. M., autorijsch., Chr. Huygens- VAMOR AUTORIJSCHOOL PIET SIPS Luxe- en Vrachtwagen-lessen Chr. Huygensstraat 36- Tel. 30592 AUTORIJSCHOOL „TUINZICHT" Eig. C. H. J. van den Akker Dijkstraat 20 - Telefoon 30318 Sips, P., autorijsch., Chr. Huygensstr. 36 Verburg, J., autorijsch., Ginnekenweg 185 Ververs, L., autorijsch., Klimopstr. 16 singel 87a Vos, M. J. de, autorijsch., Hoollaan 62c Vries, P. Ph. de, autorijsch., Turkoois hof 140b Willems, T. G., autorijsch., Eeklostr. 9 0 Autoplaatwerkerij (zie ook: Spuit- en Lak- inrichtingen) C. J. M. Rutten Carrosserie-Autoplaatwerkcrjj-Spuiten Haagweg 202, tel. 33044 0 Autosloperijen (zie: Autohandel) Bastiaansen, J., Tilburgseweg 219 0 Autospuit- en Lakinrichtingen (zie: Spuit- en Lak inrichtingen) 0 Autoverhuur (zie ook: Taxibedrijven) (zie ook: Auto-, Motor- en Scooterrijscholen) Brule, C. van de, BELCRUM, autoverh., Continental-Breda N.V., autoverh.bedr., Dijk, J. H. van, autoverh., Burg. Passtoors- Huybregts, P. L., autoverh. enz. mot. en rijw., Bavelsel. 238 >v. AUTOHANDEL EN SLOPERIJ Tilburgseweg 219 FIRMA J. BASTIAANSEN Telefoon 01600-33068 HUUR VOOR VAKANTIE EN ZAKEN EEN AUTO BIJ N.V. Autoverhuurbedrijf „Continental" BREDA Markendaalseweg 74 Telefoon 01600-22361 - toestel 04 Vraagt ons vrijblijvend advies: Opel Kadett Opel Rekord Opel Kapitein Vauxhall Victor Vauxhall Velox Steeds uitsluitend nieuwe modellen!

Adresboeken, wijk- en huisnummering

Adresboeken | 1965 | | pagina 112