Firma v. d. Valk r M.C. BLOKS Pouwels Assurantiën Beroepenlijst Asfaltfabrieken Autobanden V/15 ASPHALTEERBEDRIJF LOOD ENZINKWERK-GAS EN WATER p/a Vredenburchstraat 6 - Breda - Telef. 01600-45609 ASSURANTIEKANTOO ALLE VERZEKERINGEN - FINANCIERINGEN EN HYPOTHEKEN Magnoliastraat 92 Telefoon 01600-46244 Poorts, P. F., asfaltbedr., Haagweg 7a Valk, B. v. d., asfalteerbedr., groot, en kleinh. in gereedsch. en ijzerw., Vre- 9 Assurantiën (zie ook: Verzekeringen, Maatschappijen en Inspecteurs) Meeus Assurantiën N.V. ASSURANTIEKANTOOR VAN BIJSTERVELD Alle Verzekeringen Hypotheken - Financieringen Oranjesingel 5 - Telefoon 01600-33535 VAN GORKOM ASSURANTIËN - VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN - FINANCIERINGEN Speelhuislaan 40 - Telefoon 01600-32962 Fa. C. W. de Keijzer en Zn. Alle Assurantiën Hypotheken - Financieringen Juiianalaan 69 - Telefoon 35238 N.V. Assurantiebedrüf v. Mierlo Hypotheken Financieringen Tolbrugstr. 7, tel. 24321 Assurantiekantoor Pel Zn. ieuwe Ginnekenstr. lib, tel. 37278 M. MACHIELSEN ASSURANTIËN Voorvang 14 - Telefoon 44205 Verzekeringen Hypotheken Financieringen Centraal Assurantiebedrijf n.v. Direkteur: J. Messbauer Seeligsingel 14, Breda, Tel. 01600-24477 ASSURANTIEKANTOOR „SEVENHUYSEN" Autoverzekeringen en Financieringen Lage premie en hoge dekking Haagweg 145 - Breda - Tel. 01600-32853 SPRANGERS' ASSURANTIËN inekenweg 111 - Telefoon 33381 BREDA J. W. DE KORT ASSURANTIËN Wilhelminapark 68, Tel. 34126, Breda Makelaars- en Assurantiekantoor Breda, Academiesingel 25 Telefoon 01600-46575 9 Ateliers Bock, W. H. de.^atel. van zijden kappen, Brabantse Mode Ateliers, Visserstr. 16 Constance, conf.atelier, Haven 3a Huijbregts, A. F. C., atel., Spoorstr. 43 Metex, Fr. v. Peer, conf.atelier, Haag- dijk 249 Tosca, d.-conf.-atelier, Gr. Markt 11 9 Auto-accessoires (zie: Automaterialen) 9 Autobanden (zie ook: Bandenhande') v. <SB)e&e! I Baronielaan 128 Telefoon 01600-34989 0 Assurantiën 9 Financieringen 9 Handelsinformaties Wilhelminasingel 35-36 'elefoon 35180 - 40066 9 ASSURANTIËN 9 HYPOTHEKEN 9 FINANCIERING r- H. C. H. Thi jssen en Zn Assurantiekantoor Vredenburchsingel 1, Tel. 33826, Giro 1098329 Financiering en Hypotheken Verzekeringen op elk gebied

Adresboeken, wijk- en huisnummering

Adresboeken | 1965 | | pagina 105