Adresboeken, wijk- en huisnummering

Adresboeken | 1965 | | pagina 102