CL. Sefiets on ££ooh Aannemings- en Handelsbedrijf SNELLEN V/10 Aannemers, Timmerlieden, Metselaars Beroepenlijst fiRim p. h. ,ijnaARts en zoon Havermarkt 7-11 - BREDA - Telefoon 01600-35939 Bouwkundig Aannemer Speciaal onderhoudswerken Fabriek van Grafkisten Interieur betimmeringen AANNEMER NIEUWBOUW- EN ONDERHOUDS WERKEN Werkplaats: Zwaluwstraat 15 Huisadres: Merelstraat 5 Telefoon 01600-32003 Liniestraat 70 Breda Telefoon 01600-36139 SPECIALITEIT: SLOOPWERKEN MET EXPLOSI EVEN SLOOPWERKEN BOUWWERKEN GRONDWERKEN

Adresboeken, wijk- en huisnummering

Adresboeken | 1965 | | pagina 100