Baaten, C. A. M., grossier in suikerwerken, Veestraat 15 Baaij, A. G., motorschipper, Crogtdijk 11 Baaij, G. J., grossier in visch. Kwartelstraat 31 Baaij, J. J., koopman, Van Voorst tot Voorststr. 5 Baaij. N. P., koopm: in aard. Prins Hendrikstr. 103 Baaijens, W. H., kantoorbed.. Pauwstraat 7 Bachman, C. J., hoefsmid. Mastboschstr. 105 Bachman, E. C., smid en han del in ijzerw., Haagweg 395 Bachman, E. A. H., smid en rijwielhandelaar, Mastbosch- straat 105 Backer, La. He. Je., zonder, Burg. de Manlaan 8 Backer, C. de, arb.. Slinger- Backere, A. J. de, genens., Baronielaan 55a Backere, E Ma. Ca., hulp in de huish., Baronielaan 55a Backx A. C„ timmerm-aann., Kwakkelhutstr. 98 Backx, A„ tuinder, Haaqweq 214 Backx-Hurks, Wed. A. C., zón der, Baronielaan 124 Backx, A., tuinder, Haagweg 214 Backx, A. A„ ambt. R. v. A. Oude Terheydenschew. 51 Backx, A. F., landb., Blauwe Keiweg 4 Backx, A. H., koster, Vee markt 6 Backx, Cha. hovenierster, Haagweg 214 Backx, C„ zonder, Molenleij- straat 17 Backx, C. A„ kapper, Wilhel- minastraat 12 Backx-Roovers, Wed. F. zon der, Zaanmarktstraat 22 Backx, F. A„ bakker, Zaan marktstraat 22 Backx, J., hovenier, Mastbosch- straat 78 Backx, J. D„ bankw., Oude Vest 4a Backx. J„ tuinder, Haagweg 214 Backx, J. A„ hovenier, Mast- boschstraat 78 Backx, J. C., kleermaker, Bal- fortstraat 19a Backx, J. M„ automonteur. Waterstraat 1 Backx, J. A., techn. tcek., van Gaverenlaan 3 Backx. M. J., groentenhande- laar, Heilaarstr. 30 Backx, M. C., kleermaker, Baronielaan 124 Backx, W. F„ magazijnchef, Molenleijstr. 17 Badman-Nooten, Ca. Ja„ zon der, Nonnenveld 8a 12 Backx-Bruijnzeels, Wed. P. J. W„ gepenn., Ulvenhoutsche laan 135 Backx, Ph. M„ kapper, Vre- denburgsingel 42 Backx, R. C., kapper, Groote Markt 43 ^*Dames en Herenkappers"^ F"' QeB*. Üiackx Apparte Salons Gr. Markt 41-43 t.o. stadhuis Ruime sorteringparfumerieën Telefoon No. 7207 Backx, P. F. L„ kapper, Gr. Markt 41 Backx, P. J. F. A., zonder, Ginnekenweg 39 Badon Ghijben, Ir. J., Electr. Techn. Ir., Willem III-laan 48 Badura, A„ kleerm., Mast- boschstraat 84 Baedts-Posthumus, Wed. A. M. H. H. de, pensionhoud ster, Academiesingel 48 Baedts, M. E. S. de, juffrouw v. toezicht, Wilhelminastr. 23 Baelemans-Müller, Wed. A„ zonder, Flierstraat 61 Baelemans, A., arb., Vestkant 10 Baelemans-Machielsen, Wed. A„ zonder, Plataanstr. 12 Baelemans, A. C. A.. los arb.. Vincent van Goghplein 17 Baelemans, A. J., fabrieksarb., Kolfbaanstraat 53 Baelemans, A. J., borstelmaker, Bavelschelaan 1 Baelemans, Ch„ arb., Achter om 16a Baelemans. F. A„ arbeider, Kolfbaanstraat 55 Baelemans, H. G. J., betonijzer- vlechter, Nijverheidssingel 42 Baelemans, J., melkventer, Ha zelaarstraat 7 Baelemans, J. A. W., fabr.arb., Zandpoort 5 Baelemans, M„ transportarb., Valkenstraat 49 Baelemans-Sep, Wed. P., zon der, Oranjeboomstr. 197 Baelemans, W„ arb., Olmstr. 62 Baerends, J. H„ gevangenbew., Nassaustraat 6 Baert-Verhoeven, Wed. H., zonder, Lindestraat 6 Baert, W. H., grondwerker, Elsstraat 62 Baeten, Mgr. J. W. M., bis schop coadjutor van Breda, Veemarkt 6 Baetens-Jobse, Wed. C. C., zonder, Werfstraat 17 Baetens, Ca. Aa. Sa., onderwij zeres, Werfstraat 17 Baetens, L. B. J., distr.-ambte- naar, Taxandrialaan 31 Baetens, P. J. A„ ambtenaar ter secr.. Wilhelminastr. 9 Bagchus, K., correspondent, Hortensiastr. 19 Bagchus, P., gepenn., Molen- leijstraat 3 Bagchus-van Boekhout, Wed. T. H„ zonder, Carticr van Disselstraat 1 Bahr, J. A„ zonder, Burgem. Passtoorsstr. 6 Baj, J„ zonder, Valkeniersl. 21 Bak, P. J. den, agent Oranje Nassau Mijnen, Rustlandstr. 15 Bakel, J. H. C. van, handelaar in rijwielen, Dreef 73 Baker-Kriesels, Aa. Ca., zon der, Haagweg 367a Bakhuis, G. J„ zonder, Zand- bergweg 122 Bakhuis, L. Th., kellner. Car rier v. Disselstraat 2 Bakhuis. P. J., magazijnbed.. Zandberg weg 61 Bakkenes, F„ treincontroleur, Vughtstraat 77 Bakker, A„ techniker, Tulpen straat 10 Bakker, Ae, He„ onderwijzeres, Ginnekenmarkt 14 Bakker, A., gepenn., van Ga verenlaan 6 Bakker, A„ bouwk. teek., Fret- laan 15 Bakker, Chr., kellner, Leeuwe rikstraat 112 Bakker, C., opperwachtm. Mar., Vredenburchsingel 38 Bakker-Philippi, Wed. C. D. zonder, Ginnekenmarkt 14 Bakker, C. D„ kantoorbed., Vredenburchsingel 38 Bakker, D„ instructeur KMA., Laan van Liedekerke 5 Bakker, E„ buffetbed., Catha- rinastraat 99a. Bakker, Fa. Ga., apothekeres, Wilhelminastraat 2 Bakker, F., arbeider, Reseda- Bakker-Leeuwenburgh, Wed. F. J. R„ zonder, Wilhelmina straat 2a Bakker-te Pas, Wed. G. J., ge- pensionn., Prins Hendrikstr. 12a Bakker, He„ hulp in de huish., Leistraat 33 Bakker, H., chauffeur. Tete- ringschedljk 59 Bakker, J„ grondwerker Openb Werken, Vischmarktstr. 7a Bakker, J„ handelsagent, Beatrixstraat 17

Adresboeken, wijk- en huisnummering

Adresboeken | 1947 | | pagina 14