139 BREDA. den, J. van der, smid, Tramsingel 84. C. van der, zadelmaker, Achterom 4. red. K. L. van der, Wilhe 1 minastra.it 20. van der, nachtwaker, Coehoornstraat 14. P. H. van der, agent v. pol. 3de kl., Van Goorstraat 2. 'ts, gez., Bindstraat 11. s, dr. F. .1. M.. gen.-, heel- en verloskund., Haagd. 215. laerts, .1. J„ smid, Nieuwe Haagdjjk 14. P. A. E., meubelmaker, Groote Markt 50. is, A»., Rozemarijnstraat 26. i, A. C. A., broodbakker, Boschstraat 12. J. A., in tabak en sigaren, Veemarktstraat 3. i, i., kantoorbediende, Haagdijk 184. i, J. Dborstelmaker, Haagdjjk 184. i, M». J., Veemarktstraat 3. i, wed. P. J., Veemarktstraat 3. timmerman, Bouwerijstraat 30. wed. C., Oude Vest 60. i, wed. C., waschvrouw, Sluissingel 35. i, C. J., pianomaker, Pasbaan 4. i, H., timmerman, Terhejj denstraat 58. i, J. F., smid, Leuvenaarstraat 56a. i, M. J., mach. b/d gem.-reinig., Sluissingel 34. i, W. J., kleermaker, Sluisstraat 32. nen, A. N. M., concierge ber.-raad, N. Boschstr. 8, T 200. raets, .T. H., steenhouwer, Oude Vest 55. fjes, F. J., gep. kommies, Sluissingel 2. Hieff, J., kamerbehanger, Boschstraat 64a. Hien, A». J". J». en A». S°. van, Van Coothplein 20. Hille, G. van, adj. ingen. 2de kl. S.S., Spoorstraat 31. Hilling, R"., kantoorbediende, Academiesingel 42. Hilt, C., ValkenBtraat 3. Hilt, G., Achterom 65. Hilt, H., Djjkje 7. Hilt, wed. H., werkster, Haagdijk 103a. Hilt, W., schoenmaker, Valkenstraat 7. Hilte, A. J., steenhouwer, Valkenstraat 1. Hilten, J., smid, Middellaan 187. Hilwig, G. N., lste luit. adj. inf., Nieuwe Boschstraat 12. Himpe, I"., muziekonderwijzeres, Catharinastraat 19. Hingh, H. H. de, serg.-maj. inf.. Nieuwe Haagdijk 61. Hinten, A., kleermaker, Haagdjjk 147a. Hinten, A., vormer, Leuvenaarstraat 78. Hinten, J., tapper, Haagdjjk 147. Hinten, P., vormer, Leuvenaarstraat 192.

Adresboeken, wijk- en huisnummering

Adresboeken | 1905 | | pagina 270