Levie, R., boekhouder, Ginnekenatraat B 122. Levie, S., in manufacturen. Ginnekenatraat B 87. Levie, S., Boschatraat 293. Leij, wod. G. de, bewaarschool, Beijerd A 286 Leij, J. de, agent van politie, Korte Markstraat A 708°. Leijten, wed. B. A., Haagdijk C 40>"\ Leijten, M. P., bisschop van Breda, Veemarkt A 538. t* Leijten, P. 0., in kolon. waren, Haagdijk C 40. Liefde, C. W. de, dircotrico fröbelscnool, Nieuwstraat B 211. Liefde. H. de, onderwijzer, Boschstraat A 580. f Lier, A. van, broodbakker. Halstraat A 44 i. Lier, P. J. \V. van, spekslager, Vischmarktstraat C 296. t*§ Lievegoed, A. A., kok en poulier. Veemarkt A 536. Lievegoed-Jorden en La. firma pasteibakkers, Veemarkt A 536. t Ligt, N. M. de. werktuigkundige, Lange Brugstraat C 7bi». Limburg, J koopman in lompen, Achterom B 457. Limburg, J., koopman in lompen, L. Gampelstraat B 572. Limburgh, wed. van. GinnokenBtraat (gang) A 77'. t*§ Lindeman, F. A., agent Rotterdamsche Lloijd, N. Ginnekenstr. B 757. Lindman. wed. A., Nieuwe Ginnekenstraat A 705bls. Linden, A. van, gep. militair, Bouwerijstraat I) 250 D. Linden, A. van der, warmoezier, Boschstraat B 611. Linden, B. van der, kleermaker, Oude Vest A 226. Linden, H. M. C. van der. winkelier, Nieuwehuizen B 403. Linden, wed. J. van der, winkelierster, KarreBtraat A 14. Linden, J. van der. onderwijzer, Nieuwstraat B 194l,ls. Linden, J. van der, beambte gasfabr., Fellenoordstraat B 669". Linden, J. A. J. van der. in kolon. waren, Haagdijk C 107. t Linden, L van der, smid, Haagdjjk B 354 Linden, M. van der, kleermaker, Korte Markstraat A 708". Linden, P. van der, gasfitter, Beijerd A 269. Linden, P. van der, winkelier. Leuvenaarstraat C 528. t* Linden, W. van der, Nieuwstraat B 194w». Lindner, A. H. J. J-, brievenbesteller, Middenlaan C 404" bi'. t* Lindner, A. VV. A., in manufacturen, Haagdijk C 39. Lint, dames A. E. H. en J. C. de, Eindstraat A 28. t*§Lips, A., koopman in huiden, Willemstraat E 28. Lips, A. F. M„ Willemstraat E 29,bls. t*§Lips, C. M. A., koopman, Catharinastraat 94. +*§Lips, E. M. J wijnhandelaar, Willemstraat E 28. Lips. wed. J. C., Nieuwehuizen B 438. Lips, J., kleerbleeker, Achterom B 458 t*§Lips, J. M. G., Willemstraat E 28. t Lips, P., Begerd A 268. Lit, H. van, Leuvenaarstraat C 479 A

Adresboeken, wijk- en huisnummering

Adresboeken | 1887 | | pagina 98