66 Laurijssen, Obegijn, Catharinastraat D 75. f Laurjjssen, G. N., Kassier, Lange Brugstraat B '254. -j- Laurijssen, F., tapper, b. d. Lange Stallen A 448. f Laurijssen, G. H., timmerman. Veemarktstraat A 530bi>. Laurijssen, H., schoenmaker, Middenlaan C 427. f*§ Laurijssen, J. J., kassierBoschstraat D 230. Laurijssen, iirma J. B. Nkassier, Boschstraat D 230. Laurijsseo, M"., mutsenwaschster, Ginnekenstraat A 90bl". Lazarums, C"., begijn, Catharinastraat D 75. f*§Lazeroms, C., herbergier, Haven C 283. ■f Learbuch, 8., broodbakker, Karrestraat A 6. Leautaud, L., kleermaker, Veemarktstraat A 546 f* Ledeboer, A. P., fabrikant, Willemstraat E 49. Leonders, W"\ ziokenoverste, Hendrikstraat E 44". j-* Leendertz, tandarts, Catharinastraat I) 68'M Leendertz, J». G., Catharinastraat D 68bi». Leer8um, wed. F. J. van, Ridderstraat A 419'"*. Leersum, H. P. van, directeur postkantoor, Kraanstr. D 376/8. Leersum, mej. R. van, Veemarkt D 473llis. Leersum, wed. VV. C. van, Eindstraat B 33l,ls. Leesberg, wed. M. F. A., Mauritsstraat 510. Leestmans, C. J., Nieuwehuizen B 404 •f* Leeuw, A. de, Ginnekenstraat B 79. Leeuw, J. de, hospitaalbediende, Markstraat B 744. Leeuw. J. de, agent van politie. Houten tenten A 679. Leeuw, .1. de, Vlaszak A 298". Leeuw, VV. de, timmerman, Ginnekenstraat A 108A bu. Leeuwen, L. van, sigarenmaker, Ginnekenstraat B 437'>. •f* Lefel, B. H., concierge ambachtsschool, Sophiastraat U 451b's. Leiter-Romer, wed. F., naaister, Haagdijk B 358. Leith, C. A., schrijver staatsspoorwegen, Kraanstraat D 373bls. Leljj. C. A. van der, i Lelij, gebr. van der, smeden en kopersl., Gr. Markt A 435. fjjLelij, P. VV. van der, 1 Lelijvehl, mej. J". M. van, Ginnekenstraat B 82l,i5. Lem, A., smid staatsspoorwegen, Boschstraat D 348. Lem, C.. 4e luit. infanterie, Akademiesingel E 29'. Lemmens, J. H., klerk staatsspoorwegen, Veemarkt I) 480. f* Leopold Hz., .1., leeraar K. M..A., Prinsenkade C 240A. t*§Lepper, A. M. de. in staafijzer en steenk.. N. Prinsenk.C347. Lepper, wed. A. de, Nieuwe Prinsenkade C 347. t* Leur. H. VV. L., ambtenaar St.-Sp., Stationsplein E 30'"'\ Leuring, wedvischvrouw, Achterom B 447 B. t* Leurs, V. I'. M., Catharinastraat D 105. t"§ Levie Jr., M., vleeschhouwer. Boschstraat 293. +*§Levie, M., vleeschhouwer, Ginnekenstraat B 122.

Adresboeken, wijk- en huisnummering

Adresboeken | 1887 | | pagina 97