Kuijpers-Stoops, J.. in aardewerk en dranken, Veemarkt D 192. Knijpers. P. 'J. A., notaris, Prinsenkade C 254/5. Kujjten. F., schoenmaker. Akkerstraat A 168. Kwisthout. wed. A., Veemarkt D 181. f*§Kwisthout, A. J., in manufacturen. Veemarkt D 181. Kwisthout, A. J., smid. Ginnekenstraat A 52w». Kwisthout, B. JHaagdijk C 90. 7* Kwisthout, H. J., broodbakker. Haagdijk C 90. 7* Kwisthout, J. H., tapper. Ginnekenstraat B 135. 7*§ Kwisthout, J. ML, wijn- en steenkolenhandel. Ginnekenstr. 11 80/1. Kwisthout, R. J.. huisschilder, Markstraat B 737. Kwisthout, YV. .1., Nieuwehuizen B 435'1'». Kijm, .1. YV., portier. Nieuwe Bieststraat C 544. Laager A.. brievenbesteller. Markstraat B 705. Laar. A. C. van de, schoenmaker, Koevoet A 484. Laarhoven, A. A. van, Valkcnstraat B 443. 7* Laarhoven, A. J. van, goudsmid. Lange Brugstraat B 249. t* Laarhoven, .1. YV. van, Ie comm. ter secr., N. Ginnekenstr. li 749. Laarhoven, L. van, ventor, N. d. Gasthuisvelden B 5i0u. 7 Laarhoven, L. H. van, tapper. Leuvenaarstraat C 190. Laarhoven, M. J. van. gep. militair. Leuvenaarstraat C 396. Laarhoven, P. J. van, huisschilder, Nieuwstraat B 17K/91"». i.aat, A. de, beambte gasfabriek. Zuid Binnensingel B 658. Laaf .1 f' de f'nthnrinnshunt: H 70 Kamers, An., H. en C., rautsenwaschsters, Haagdijk C 92". 7* Lamers, G., gemeente-architect. Bwarsstraat C 535. t" Lancel, .1. X.. onderwijzer. Mauritsstraat B 477w\ Langbroek, A., restauratie. Keizerstraat A 197. Langenbergh, wed. J. F., tapster. St. Annastraat B 103. Langenborgh, M\. naaister. Korte Brugstraat B 6. 7* Langendijk, .1. J. S„ restaurateur. Torensrraat B 404. Langeweg. C. L., stafmuzikant. Haagdijk C 151 bi\ Langlois, zie: van den Bergh. 7" Lankenau, C. Lkapitein infanterie. Boschstraat B 232. Lantain, J. B.. speelgoedmagazijn. Tolbrugstraat B 264. -4-Tj-isntinga, H. C., staftrompetter veld-art.. Leuvenaarstr. C 474'5. 7* Lapidaire, Lkoopman, Boschstraat A 584. Laurijssen, rnej. A., dames-kleermaakster, Veemarktstr. A530hi».

Adresboeken, wijk- en huisnummering

Adresboeken | 1887 | | pagina 96