'440.

Adresboeken, wijk- en huisnummering

Adresboeken | 1887 | | pagina 138