89 Schutjens-Voeten, IK 11., Ilaagdijk C 137/447. Schutten, G., machinist tram, Mauvitsstraat E 69 Seliuurbeek, P. Akleermaker, Ginnekenstraat A S6. Schuurmans, J., kleermaker. Eindstraat B 28. f* Schwartz, A. F. G. G., Ie luit. int. K. M. A, Visscherstr. C 23bi5. Schwartz, J. Bschrijnwerker, Ilaagdijk B 302. Schwartz, W. L. G. A.. Ie luit veldart.. Eindstraat B 25bis. Schwartz, R., steendrukker, Leuvenaarstraat C 517bl\ Schwartzenberg en Hohenladsberg, mej. Hthoe, Groote Markt D 1291"5. Scott, wed. J. A., Lange Brugstraat B 253bl\ Scott, K. J. D., luit. inf. O -I., N. Ginnekenstraat A 704. Segelaar, VV. ,1., Sluisstraat B 607. Segeren, Cu., begijn, Catharinastraat D 75. Segeren, Eva, begijn, Catharinastraat D 75. Segers, wed. A. F lcerlooister, Ilaagdijk B 343 -j-*§ Segers, A. .1., lioedenfabrikant, Catharinastraat D 102. Segers, C. J., in hoeden en potten, Groote Markt A 398. Segers, F. D., Groote Markt A 398. Segers, wed. J. F., koffiehuishoudstor, Reigerstraat D 52. Segers en Zoon, J. F-, fabrikanten van hoeden en militaire hoofdtooisels, Catharinastraat D '102 f* Segers, J. H., in koloniale waren, Ridderstraat A 418. f Sernce, P. A., Ie luit. infanterie, Ilaagdijk C 110bi\ Seters, wed. W. van. tapster. Houtmarkt A 382. I Sevenbergon, M. van, timmerman, .Middenlaan C 383. Severijn, wed. J., Gasstraat C 359bls. Severjjn, S». M. E., onderwijzeres, Gasstraat O 359Ms. Severijn, W. J. N. F., onderwijzer, Kraanstraat D 373li'\ Siberg-Vereul, douairière, Sopliiastraat U 447A bl\ t*§ Siebergen, F. N. C. van, leerlooier, Veemarkt D 189. Siebergen, wed. N. van. Veemarkt D 189. Siegelaar, A., in water en vuur, Leuvenaarstraat C 457. Siegelaar. Ph., vormer, Leuvenaarstraat C 478. Siegers, J., kleermaker, Korte Markstraat A 725A. f Siegmund, J IC. H. F., tabak en sigaren, Karrestraat A 12/13. Siopmans, P., stoffenverver, Boijerd A 283. Sigtenhorst, van den, apothekeres, Ginnekenstraat A 64/65. Silleken8, J., smid, Achterom B 466. Simon, A. M., in tabak en sigaren, Lange Brugstraat C 10. Simon, J., militair bakker, Markstraat B 723. Simons A., timmerman, Middenlaan C 385. Simons, A., timmerman, Middenlaan C 377. Simons, A. J., Nieuwstraat B 184b'\ t* Simons, C., herbergier, Groote Markt D 108. ■f* Simons, H. H., kuiper, Ginnekenstraat A 58.

Adresboeken, wijk- en huisnummering

Adresboeken | 1887 | | pagina 136