87 Schoffel-, ML, Nieuwehuizen B 444. Schoffel-, R., 1 e luit. ing. K. M. A., Veemarktstr. D '138/9I,,S. •j-* Scheld, J. F., schoenmalcor, Giooto Markt L) 111. Schelle, wed. P. C. van, Boschstraat D -219bK Schellekens, A., machinist mouterij. Haagdijk C 99. Schellekens, A., fruitvorkooper, Valkenstraat 447. Schellekens, wed. A., baker. Haagdijk C 99. Schellekens, wed. A., Haagdijk B SOS1'1'. Schellekens, wed. A. J., spekslagerij. Lange Brugstraat B 233. f"§ Schellekens, G. J., koperslager, Bindstraat B 31. Schellekens, H. I.. timmerman, Bleekstraat B 64. Schcllokens, J., tuinman. Haagdijk B 359 A. i" Schellekens, J., tapper. Haagdijk B 303. Schellekens. smid, Nieuwstraat B 227. Schellekens, P., hesteller. Rozemarijnstraat B 2921'. fü Schellekens, P. J.. koperslager, llalstraat A 446. Schellekens, W., timmerman, Boschstraat D 307bl". Schelt, J. van, houtkooper, Middcnlaan C 542 B. Scholtema, L. J., Ie luit. art. K. M. A„ Veemarkt A 547bis. J t* Scheltus. A. P., luit.-kol. prov. adj.. Willemstraat li 29'. Schendel, P. W. van. steendrukker. N. Dieststraat C 404'. Scheren, J. W., hoofdagent van politie. N. Dieststraat C 401. Scherer, wed. M. A. 14., Karrestraat B 2bls. Schermer, A., serg. infanterie, Molenstraat A 329bis. f" Scheuer, J-, aep. officier, Nieuwehuizen B 401. T* Scheuer, J. J., emer. predikant O. I., Eindstraat A 17bl". Scheuter, A. B. J., zwaardveger veid-art., .Middenlaan C 415. Schild, G. van, Coehoornstraat E 81. Schimmel, J., adj.-onderoff. art., Haagdijk B 379bi*. fSSchloijer, C. L., boekhnndelaar, Groote Markt U il. Schmidt, zie: Altenstadt. A-rf' iv^y fwi- Schmidt, zie: Westerbaen Schnebbelie. wed. M. C., Stationsweg E 43b'\ Schneider, L. H., gep. korpl., Markstraat B 696. Schnepper, L., ornamentsnjjder, Halstraat A 447bis. Schoonmakers, A., warmoezier, Boschstraat A 587A C"""!. Schoenmakers, A warmoozier, Pnsbaan A 645. Schoenmakers, wed. A., warmoezierstor, Pasbaan A 645A. Schoenmakers, C"., begijn, Catharinastraat D 75. Schoenmakers, C„., Ginnekenstraat A 99bis. Schoenmakers, E"1., waschvrouw. St. Janstraat A 470A. Schoenmakers, F., modelmaker. Molenstraat A 316". Schoenmakers, J., timmerman, St. Annastraat D 171. Schoenmakers, J., warmoezier, Bouwerij straat D 247''. Schoenmakers, J. A„ winkelier, Torenstraat C 345. Schoenmakers, M., Bouwerijstraat D 240.

Adresboeken, wijk- en huisnummering

Adresboeken | 1887 | | pagina 133