Rjjcken, ziePels. Rjjokevorsei, J-van. winkelier, Oude Vest A 354. I- RHknn' w '?bak e" 9iS*ren- K- Brugstraat D 5. RKken' W T f1 n ,en ggare"- Groote Markt A 512. liijken, YV. J., tandmeester. Haagdijk B 3HW>. Rilken a* W A>' leera"r H; B. S N. Ginnekenstraat A 705. Knkens, W., gapt luit.kol. O-I., Halstraat A 464. "V B., machinist Concordia, Markstraat B 721. liijnbach, J. J van, ambtenaar St.-Sp., Kraanstraat 1) 373"'. Hjjppaert, wed. J., bewaarsehoolh.. Bouwerijstraat D 250 Kijsewijk y. A. van. agent van politie, Sohoolstraat D 353'"-. gijssel, K J. van serg.-maj Ginnekenstraat B 127"\ ttijssens, J. C kleermaker, Boschstraat D 310. S. Sabbe, A., houthandelaar, Stationsplein E 34 A Saedt. A. H., kuiper. Maurits3traat E 67. Sa a-Oosterman, wed. J Stationsplein E 32. Salverda,mej. A, S. M., C'atharinastraat D 80"'. t SSanden, G. van der, m manufacturen, N. Haagdijk C 556. ^anden, H. van der, schipper, Aan boord Haven'. Sandon, P. van der, Dieststraat C 51". Sanders, S. Farncombe, oud-leeraar K. M. A., Haverm. C 328 T Santen, J. H. van, hoeden en kleedermag.. Gr Markt D 117. +*4 Sn? T T h' l"n' ^«Magazgn, Gr. Markt D 117. f t Sas, F. J. L. H., broodbakker. Lange Brugstraat C 5. t Sas, wed. G. A., boordenmaakster, Boschstraat A 587"'. bass, wed. P. J., verloskundige. Karrestraat B 4"». Sassevan IJ«8e'B Jl"'. Mr. A. J. J. van, rechter arr-rechtb., Fre- derikstr. E 40. t* Sassen, H. A., Boschstraat D 229. QCllajS' bea?!bte staatsspoorwegen, Mauritsstraat E 69 A behadd, K. H., Havermarkt C 300. Schafer, I., hoedenmaker, Ginnekenstraat (poort) B 52. Schafer, wed. J., Haagdijk C 65"«. Schalk, wed. J. van, Molenstraat A 348"'. Schakel, A., tapper, Ginnekenstraat A 56. Schakel, wed., Beijerd A 267. Schalk, C., straatmaker, Markstraat B 699. Schalken, Th., Leuvenaarstraat C 487. Schiiuikes, H. C., gemeente-ontvanger, Veemarktstraat A 519. ochauikes, H. W2e luit. inf., Veemarktstraat D 140. T Scbavier, A. M„ in suikerwerken, Boschstraat D 232. SchaverJ„ koopman, Leuvenaarstraat C 533. i Scheers, V., in sterko dranken, Ridderstraat A 413.

Adresboeken, wijk- en huisnummering

Adresboeken | 1887 | | pagina 131