Rosu, wed. J., Lange Brugstraat B 263. -j-'^Rosu. J. P. A J., fabrikant. Lange Brugstraat B 263A. Rosu-Piron en Co., J., haar'doekfabr., Lange Brugstr. B 203. Rother. wed., Boschstraat A 579'"\ Rotig, F. W. R., beambte St.-Sp., Dijkje C 56S. t* Rottiers, L. A. M., gep. majoor inf. Nieuwatraat B 204. Roukens, C. G., gop. maj eaval., N'. Ginnekenstraat A 699. t* Rouw, H. de, commiss. dor schroefbooten, Zoutstraat C 2-22. t Rouw. J. P. de, timmerman, Zoutstraat C 222 f'§ Rouw. P. J. de, smid. Zoutstraat C 223/25. "Rouwendaal. J. van, stoker, Haagdijk C 128c. RSvekamp, J., gep. luit.-kol. inf. O. I.. Willemstraat fc. 18 t* Rovers, W. A. P. F. L., Ie luit. art. R. M. A.,Sophinstr. D 454. Roy, J. de, timmorman. Nieuwatraat B 226. Roy van Zuidowijn, dames de, Grooto Markt D 62 Roy van Zujjdewijn, wed. Ch. de. Prinsonkade C 260. Rubbens, wod. G., werkster, Oude Vest A 357. t* Rubbens, J, Leuvenaarstraat C 210. Rubbens, VV winkelier, Molenstraat A 317. t* Rueb, J., suikerfabrikant. Boschstraat D 263. t'gRueb. J. G., dir. machinefabriek "Breda". Prinsenkade C 2o7. Ruedisueli, J., courantbezorger. Leuvenaarstraat C 515. Ruedisueii, J. B., brievenbesteller, Ginnekenstraat B 137'. Ruedisueli, J. S., kleermaker. Middenlaan C 412. Ruedisueli, W.l kleermaker, Keizerstraat A '199. Ruolle, wed. A. A., tapster, Keizerstraat A 184/196. f* Ruolle, G. H., kormisreizigor, Middenlaan C 440. Russer, A. S., Ie luit. inf., Boschstraat A 607b«. t Rust, R. J. A., rijkstelegi-afist. Kraanstraat D 374. Ruijgrok, Ph. J., 2e luit. kwarticrm., Kraanstraat D 3/4. Ruijs, L. D., Ginnokenstraat B 134. Ruijssenaars, J. L. J. A„ controleur O. I., Stationsplein h 29'-. Rujjssenaers, wed. L. J., Stationsplein E 201 Ruijter, A. do, herbergier, Mauritsstrunt D 474. Ruijter-Mannie, B. de, koopvrouw, Aohterom B 612. Ruijter, Cn. do. waschvrouw. Korte Gampelstraat B 350. t Run ter. F. G. L. de, handel in granen, Prinsenkade C 248"". Ruijter; erven H. do, fruithandel, Korte Gampelstraat B 3o0. t*§ Ruijter, J. P- de, Visscherstraat C 24'"-. S "Ruijter. P. A. de. koopman. Prinsenkade C 249. Ruijter P. C. N. de, pianofabriek, Groote Markt D bO. t Ruijter'Jr., Th. do, winkelier, IlaagdjjkB 384. Ruijter W. F. M. de, schoenmaker, K. Gampelstraat U 350' t*§ Ruijter,' VV. H. A. de, graanhandelaar, Gasstraat C 371. Ruzette, L. A„ onderwijzeres, I Bos(,llstraat A 631^. Ruzette, wed. W. C. P., I

Adresboeken, wijk- en huisnummering

Adresboeken | 1887 | | pagina 130