84 Roll'elsenC., conducteur St-Sp„ Mauritsstraat E 69E. Rogier, J., ie luit. inf., Veemarktstraat A 51GA bi>. Rogiers, wed. P., strijkster. Havermarkt C 327 s»"S. f Roks, J. C., broodbakker, Ginnekenatraat A 709 Roldanus, C., Ie luit. infanterie. Boschstraat A 618b>». Rombouts, Jn., begijn, Catharinastraat D 75. Rombouts, Mi., begijn, Catharinastraat D 75. Rombouts, M., winkelier en schipper, Middenlaan C 410. Rombouts, W. G. H., apotheker, Vischmarktstraat D 385. f* Romer, A. R. van, kapt. adm. v. kleed., Sophiastraat I) 456bl». Romer, wed. J. W. C. van, Veemarkt A 548bl«. t*S Ronden, H. M. C. den, banketbakker, Ridderstraat A 425. t*§ Ronden, J. den, Nieuwstraat B 221. Ronden, J. P. H. den, broodbakker, Lango Brugstraat C 3. Ronden-Seheers, M. den, modiste. Ridderstraat A 425. Roon, An. M. de, naaister, Haagdijk B 303bl". Roorda, S., koopman, Korte Markstraat A 722. Roorda Tzn., G., Sophiastraat D 467. Roorda, W., kuiper, Korto Markstraat A 722. Roos, J. de, gep. militair, Fellenoordstraat B 692. Roosendaal, A., leerlooier, Fellenoordstraat B 424A. Roosendaal, A., koetsier, Fellenoordstraat B 419. t* Roosmale Nepveu, J. H., rentm. domeinen, Tolbrugstr. B 268/9. Roosmalen, B. van, schoenmaker, Leuvenaarstraat C 166. Roosmalen, wed. J. B. van. naaister, Gasstraat C 362. Roosmeulen, Mn. van, begijn, Catharinastraat D 75. Roovers, A., broodbakker, Dieststraat C 55. t Roovers, G., in garen en band, Boschstraat A 566. Roovers, J stalknecht, Nieuwstraat B 186. Roovers, J., straatmaker, Vierwindenstraat A 737. Rooij, I. de, schoenmaker, Haagdjjk B 302. Rooij, J. de, ploegbaas St.-Sp., \Veg n. d. Moerdijk E 111. Rooij, wed. J. A. de, Haagdijk B 371bis. Rooij, A*. B. van, meubelmagazijn. Karrestraat li 16. Rooij, kind. J. C. van, meubclfnbr.. Karrestraat B 16. Rooij, mej. P'\ H. van, in tabak en sigaren, Tolbrugstr. C 36/7/8. Rooij, W. van, smid. Boschstraat D 304. Rooijen. GJn. van, Mauritsstraat D 506 -j-*§ Roozendaal, J. van, koopmnn, Ginnekenatraat A 56bis. •f'SRops, J. B., in kolon. waren. Veemarkstraat D 155. Ros, C. Kellner, Pasbaan A 650bl\ Ros. C. G. J., smid, Middenlaan C 436. Rosema, J. D., winkelier en timmerman. Korte Markstr. A 744. Rosman, J. M., winkelier, Veemarktstraat A 533/4. Rosman, firma M., in kolon. waren, Veemarktstraat A 533/4. Rossel, G. J., beambte St.-Sp., Manritsstraat E 64A.

Adresboeken, wijk- en huisnummering

Adresboeken | 1887 | | pagina 129