Prager, mej. M. A., Oude Vest A 304. Prasser, J., agent van politie, Leuyenaarstraat C 490-^ Prévöt J1. W. E., onderwijzeres, Veemarktstraat A o_- -. Prévöt! wed. .1. 15. R.. Veemarktstraat A 522bl*. f Priem, A. M., uitdrager, HaagdijkU '126. Prohn, F. J. N., majoor der ini., Nieuwstiaat B 264 Prillevitz, L. K., ambtenaar St.-Sp., \eemarkt straat A 5.7. Prins. A., kantoorbediende, Nieuwohuizen li 3J31 t* Prins, P. A., in tabak en sigaren. Boschstraat D 22.->. Pruimers, C., Potkenstraatje C 231'"*. Pruissen, C. van, timmerman, Akkerstraat A 130. Pruissen', J». M. van. strijkster, Karreslraat B iO.^ Punt. H., kaashandelaar, Middenlaan C 542Ab,s. Put A van der, vloeschhouwer, Nieuwe Haagdijk B 64b. r Rti &E a^«V!¥.41S. Putt, P. van der, gep. luit.-kol. cav. O. 1., Haagdijk B .97 Putte, J., kramer, Lange Gampelstraat B 581 Putte, M., in galanterieën. Haagdijk (gang) B 3/8. Putte, mej. W. F., Oude Vest A 364 Putte W. L. van de, kantoorbediende. Viorwindenstr. A /Ob. Putten C F. van dor, schoenmaker, St. Annastraat D "1 >71 Putten', E. van der, naaister. St. Annastraat D '161. Pijnappel, A. F., letterzetter, Ginnekenstraat B '11 J. t Pijnenburg, J wever, Haagdijk C 149 Pijper, A. de, gevangenbewaarder, Boschstraat A 639 Pijpers, zie: Hollingerus. a. Quaars, J., militair, Nonnenveld A 690 Quadekker, E. A. L., Ie luit. paardenarts veldart., Haagdijk B 340. Óuanier-van Dongen, A. J., modiste, Nieuwe Dieststraat C 404 Ouanier P. D. i boekhouder Z. stoomtr., Mauritsstraat E 60". v*S Ouanier P J. J., in naaimachines. Nieuwe Dieststraat G 404 Quarles'de Quarles, P. G L. B"«. lc luit. veldart., Nieuwe Prinsenkade C 349bl5. ainbi» t Quiten. A. J. H., kantoorbediende, Boschstraat A bio K. Raadschilders, 3., cond. posterijen, Coelioornstraat E l00. Raadt, C. de, beambte staatsspoorw., Abrahamsschoot D 276)/.

Adresboeken, wijk- en huisnummering

Adresboeken | 1887 | | pagina 124