78 Opstal, M". W. van, naaister, Karrestraat B 14. Orsel, B., oppasser, Molenstraat A 32Ö'"5. Orten, J. L. P. van, gep commies. Boschstraat A 596. Orthel, Pgeweermaker, Ginnekenstraat A 110. Ossenblok, J». A. van den, Lange Brugstraat B 239w\ Ostermejjer, A. H., vader oude-munnerihuis, Bosehstroat A 573. Ostermeijer, G. J., waohtm. art. IC. M. AMiddenlaan C 412hl'. --Ots.J. P., kantoorbediende, Haagdijk C 129. fSOtten, P., smid, Havermarkt G 327A t* Oudendijk Pioterse, 11. I'\ van den, kapt. inf., Mauritsstr. D 511, Oude-vrouwenhuis, Nieuwe Dioststraat C 394. Oukoop, gebr., boek- en courantdrukkers. Reigerstraat B 53. t* Oukoop, K. G., Nieuwe Ginnekenstraat A 709c Qverdijk, C. van, gevangenbewaarder. Boschstraat A 639A. t Overhoff, F., gep. ambt St-Sp., N. Prinsenkade C 238bi*. Overing. F., adj.-onderoflic. IC. M. A., Kasteelplein D 336. Overing. J. G., gep. adj -onderofficLeuvenaarstraat C 517 A. Overman, wed. B. A., Nieuwe Ginnekenstraat A 696. Overman, G., cand.-notaris, Nieuwe Ginnekenstraat A 696. f Overveld Jr., W. van, winkelier, Boschstraat D 220. Overveld Sr., W. van, Follenoordstraat B 421. gep. militair, -W.-Binnensingel B 665. Palm-van Rooijen, wed.. Oude Vest A 364. Pals, A"., begjjn, Gatharinastraat I) 75. Pardoen, S., trompettor veld-art.. Haagdijk C 59bi«. Paro, F., Ie luit. infanterie, Nieuwstraat B 198. Paro, L. M., gep commies, Nieuwehuizen B 390. Pas. J. C., vrachtrijder, Nonnonveld A 244 t Pas, C. van der, kleermaker. Havermarkt C 327. rgPas, C. J. van der, smid, Veemarktstraat A 530. Pas. L. van der, timmerman, Z.-YV.-Binnensingel B 646». Pas, wed. L. van der. baker, Markstraat B 696hi Pas, P. van der, kamorbehangcr, St. Annastraat D 172. Pattonier, Mverver, Vierwindonstraat A 735 Paueke, E. van, klerk staatsspoorwegen, Torenstraat 404. Pauli, W. F., serg ziekenopz. IC. M. A., ICasteèlplein U 336. Paulus8en, A., broodbakker, Nieuwe Haagdijk C 558. Paulussen, L., koopman, Louvenaarstraat C 514. Paulussen, N., loodgieter, Louvenaarstraat C 466. f Paulij. J. Bschoonmaker, Havermarkt 302. Pausch. C., meubelmaker, Bieststraat B 109. f* Pauw Gerlings. H. P. C. de, fabrikant, N.-Buitensingel E 8.

Adresboeken, wijk- en huisnummering

Adresboeken | 1887 | | pagina 117