Olthoff. J., koopman. Achterom B 018. Oomen, J., winkelier, tapper, Boschstraat A 630. Oomcn. begijn. Catharinastraat L) 75. f Oomen, .1. C. A., tuinman, Nieuwehuizen B 390. Oomen, P., organist, Lange Brugstraat B 240. Oomen, P., schoenmaker, winkelier, Molenstraat A 331. Oomen, wed. Th., Haagdjjk B 331. Oomen, VV., Haagdijk C lOS1'1». Oomen, W., verver, Bosohstrnat 1) 308'"-. Oomons, A". W., in manufacturen, Tolbrugstraat C 25. Oomens, C., Markstraat B 708. t Oomens, C. P., timmerman. Gasstrnat C 357. Oomens, O., begijn. Catharinastrnat O 75. Oomens, J. S., smid, Leuvenaarstraat C 49211 Oomens. W., schoenmaker. Markstraat B 708. Oomes, wed. A., naaister. Vissoherstraat C 3HMs. f* Oomes, J. A., architect, Yisscherstraat C 318. t Oomes. P. A., timmerman. Visscherstraat O 311. t*SOomes, VV. P.. koopman en herbergier. Havermarkt C 306. Ooninckx. wed. A. A., huisschilder, Nieuwstraat B 229. Ooninckx, G., huisschilder, Haagdijk B 380. Oonincx, A"., begijn, Catharinastrnat 0 75. Oonincx, A". M 'begijn, Catharinastrnat I) 75. Oonincx, Jos., Korte Brugstraat D 8/9'"». Oonincx, Pla-, begijn, Catharinastrnat 0 75. Oostdam. N. J., handelsagent, Nieuwehuizen B 391. Oosten G. van, geagreëerd klerk. Catharinastrnat D 87b,\ 7" Oosterdiep, VV. J. H„ gep. kol. inf.. Nieuwehuizen B 398. Oosterhof, wed. VV.. b. d. Lange Stallen A 102. i'ÜOosterhout, C. A. van, in garen en band, L. Brugstraat CO. Oosterhout, C. H. van. kamerbehanger. Gmnekenstraat A 94. Oosterhout, wed P. J. van, tapster, Ginnekenstraat A 94. Oosterhout, T. J. van. winkelier. Nieuwstraat B 206 Oosterhout. VV. van. timmerman, Nieuwstraat B 227 A f Oosterman, A. C., landmeter. Prinsenkade C 242. t Oosterman, J. H., Stationsplein E 31/2 Oosterwaal, wed. P., slaapsteehoudster. Keizerstraat A 178. Oosterwjjk, wed. P. van, winkel., n. d. Gasthuisvelden B 500. Oostvogels, B. winkelier. Ginnekenstraat B 133. Ooijen, A. M. van, koetsier, Groote Markt D 121. I' Ooijen, G. H. van, tapper, Holstraat A 440. Opdebeek, F. J., schoenmaker, Nieuwstraat B 222. Opdobeek, wed., waschvrouw, Korte Markstraat A /24. j* Opstal, C. J. van. kamerbehanger, Karrestraat_ B 14. Opstal. O. van. stalhouder. Ginnekenstraat A 55. Opstal, J. van, broodbakker, Vlaszak A 290.

Adresboeken, wijk- en huisnummering

Adresboeken | 1887 | | pagina 116