Muijshout. J. G., Veemarkt (poort) A 549.-. Muziekschool, algemeene zang- en, SI. Annastraat D 167. Mjjnon, A\, begijn, Gatharinastraat D 75. Naalden, An., begijn, Catharinastraat D 75. Naalden, N., warmoezier, Boschstraat D 287A. ^Taerssen. wed. C. D. van. Bindstraat A 20. S -Nnrnnonn IV 1 F.. liaudcluficontr~Vccmarkt 1) IZ51''. |S Nas, 11. G van den. winkelier, Nieuwstraat B 206. t Nas, J. J. van den. Nieuwstraat B 206. Nas, wed. R. van den, schoenmaker, Nieuwstraat B 206. Nuuta, J., gep. militair. Middenlaan C 413W». Nedorveen, A. A. M., rijksambtenaar, Boschstraat D 311'"®. I* Neeteson, G. L„ in tabak en sigaren, Sophiastraat D 447 A. I* Neiszen, J G., llaagdjjk B 341. t'SNelissen, J. J., in manufacturen, Lange Brugstraat C 13 Nelissen, L. H., winkelier. Ginnekenstraat A 73. Nelissen, Mr. L. J. M adv proe., Karrestraat B 6. Neli8sen-Tuinbreker, manufact.magazijn, L. Brugstraat G 13. I* Neomagus, E. T. J. P., rentmeester, Boschstraat D 289'1'5. Nepveu, zie-: Roosmale. Norijnen, VV. van. smid, Leuvenaarstraat C 483. Nes van Meerkerk, E. R. van, ingen. v. d. waterst., N.-Buitens. El Net, A. van der. sigarenmaker, n. d. Gasthuisvelden B 500"i Neurdonburg, Dr. J. Jdir. gasfabriek. Gasstraat C 239. Neus, J., venter, Fellenoordstraat B 679. Nevens, M.. tapper en vrachtrijder, Kastcolplein D 340. Niederer, P. J.. conducteur St.-Sp., Dwarsstraat C 538. Nielcn, M. van, winkelior, b. d. Kloosterkazornc A 254E. Niesen. Th., winkelior, Zoutstraat C 216. I'S NiouwenhuijsP. B boekhandelaar, Veomarktstraat A 526. \Niouwonhuijzen, C barbier, Kleine Molenstraat A 338. Nieuwonhuijzen-do Wit, C., winkelierster, Nonnenveld A 240. Nieuwenhuijzen. F., tapper en winkelier, Nonnenveld A 231. Nieuwenhuijzen, H. J., uitdrager, Achterom B 409. Nieuwkerk, W. van, timmerman, Goehoornstraat E 107. Nieuwlaat, N., loodgieter. Nieuwehuizen (gang) B 397.A Nipius, A., sergeant-majoor. Ginnekenstraat B 136. Nissen, A. horlogemaker, Leuvenaarstraat G 210 it'SNisson, VV., in koloniale waren, Eindstraat B 26. Nobel, mej. A. C. do, üudo Vest A 364. t Nobel, J., metaaldraaier, Korte Markstraat A 746A hi5. Noll, P. J., machinist St.-Sp., Leuvenaarstraat G 496Ms. Nolthenius de Man, wed. E., Groote Markt D 130»is.

Adresboeken, wijk- en huisnummering

Adresboeken | 1887 | | pagina 114