Adresboeken, wijk- en huisnummering

Adresboeken | 1887 | | pagina 112