Monteban. L.. onderwijzer. Kraanstraat L) 374. Moobers, B. J., schoenmaker, Haven C 271. Moobers. C. P.. schoenmaker, Halstraat A 466. Moolenbergh, G. H, aannemer, Prinsenkade C 246. Mooleubergh, II. G., Groote Markt A 508ll«. f* Moonen, A., broodbakker, Vischmarktstraat C 294. f- Moonen, A., tapper en slijter, Catharinastraat D 87. Moonen, B., schoenmaker. Ilaagdjjk C 89. Moonen, F., brood- en banketbakker. N Ginnekcnstr. A 706. Moonen, H., kleermaker, Pasbaan A 663l,is. Moonen Sr., J., kleermaker. Leuvenaarstraat C 492 K. Moonen Jr., J., winkelier. Potkenstraatje C 278. Moor. J., sigarenmaker, Korte Gampelstraat B 3511,. Moor, L., besteller Btoomboot, Zoutstraat C 227lll\ Moors, J. A., deurw. arrond. rechtbDieststraat C 51bi*. Moorsel, G. B. van. kleermaker, St. Janstraat A 495. Mooij, J. de, in verfwaren, Haagdijk C 68. Mori, A., mil. schrijver. Markstraat B 739. Morre, D, bediende. Abraham sschoot D 270/1. Mossou, A., sigarenmaker, Halstraat A 447bls. Mossou, wed. G., werkster. Karnemelkstraat B 142. Mossou, G., suikerwerkor. Leuvenaarstraat C 530. Mossou. J., koperslager, Houtmarkt A 380'"-. Mous. G., kleermaker, Kasteelplein 1) 346bi". Mous, P., kleermaker. Gasstraat C 358. f* Mouwen, C Groote Markt A 399'"*. +"SMouwen, C. H. W., kleermaker. Lange Brugstraat C 11. Mouwen. H. J„ meubelmaker, Fellenoordstraat B 668. Mullem, D. van, kantoorbediende. Kraanstraat I) 375. Mullens. A., ondern v. publ. vermakclijkh Middenlaan C 542A. Muller, C., Boschstraat A 622'"*. Muller, F., metselaar, Markstraat B 711. Muller, F., koster, St. Janstraat A 474 A Muller, H., korp. cav. K. M. A Middenlaan C 435. Muntendam Glasius, wed. H., Veemarkt A 5601"-. Munnich, W. J.. 2e luit. inf., Korte Brugstraat D 2. Murer, W. N., tapper, Keizerstraat A 483. Musscher, O., naaister, Vischmarktstraat C 292. Mutsaers, A. M., tramsmid, Mauritsstraat E 70 A. Mujjsenbergh, A. van den, smid, Schoolstraat D 360A -j-*§ Muijsenbergh, A. van den, in manufact., Groote Markt A 406. +*S Muijsenbergh, A. van den, vleeschhouwer. Boschstraat D 247. Muijsenbergh. wed. F. van den, Lange Brugstraat li 233. Muijsenbergh, J. A. F. van den. Lange Brugstraat B 262. Muijsenbergh, wed. J. Th. van den, baker. Molenstraat A 322A. Muijsenbergh-van Rijen, mej. v. d., modiste, Groote Markt A 460.

Adresboeken, wijk- en huisnummering

Adresboeken | 1887 | | pagina 111