MasthoiF, M. J. A., Ie luit. art. K. M. A., St. Janstr. A 472bl«. Matheus, E. P. J., gep. militair, Rozemarijnstraat B 291c. t f: A. m Mathijson, J A., Nieuwehuizen B 407' Mathijasen, P., werkster. Markstraat B 720. Mauntz, wed. E. von, Ginnekenstraat B 88bis. Mauriks. P., schoenmaker, Stnlstraat A 94A. Maijer, J. J., bediende. Doelstraat B 110'. Mazel. J. M.. 2e luit. inf.. Haven C 285bl\ Mazeth, A. J., hosp. bediende. Mauritsstraat E 69c. Mechelen, J. C. van. verver, I,euvenaar9traat C 192bl«. t Meel. H. van, tapper, Visscherstraat C 326. Meer, wed. A. van der, N.-Buitensingel E 15bu. j-* Meer. Mr. H. A. D. van der, oud griffier kantong. Karnemelkstr. B 138b". t*§Meer Jr., H. A. D. van der, kassier, WillemBtraat E 29'. Meer-Sixma van Heemstra, wed. O. A. van der, Nieuwstr. B 201. Meer, wed. W. R. C. van der, Mauritsstraat D 508l,is. Moeren, P.. warmoezier, Boschstraat A 603. ■j-'Sj Meerendonk, J. G. van, broodbakker, Groote Markt D 131. Meerendonk, J. R. C. van, Groote Markt D 131. f Meerendonk, P. J. C. van, werktuigkundige, Haagdijk C 1l2bis. Meester, W. A. T. de. kapt. gen. staf, Prinsenkade C 261bi». 7* Meeuwesen, A., meubelmaker en tapper. Haagdijk Ji 356. Meeuwesen, A. J., sigarenfabrikant, Dwarsstraat O 541. Meeuwesen. timmerman. N.-West-Binnensingel C 566. f Meeuwesen, P. J. H., adj. insp. St.-Sp., Karnemelkstr. B 146. t Meeuwesen, YV., warmoezier. d. d Lange Stallen A 115Abi>. Meeuwis, J., Boschstraat D 310 Meeuwissen, A., tapper. Stalstraat A 114 Meeuwsen, J., warmoezier Akkerstraat A 164. Meier, E. H. G., korp. schoenmaker. Korte Markstraat A 725. Meifis, J., koetsier, Markstraat B 724. Meifis, P., winkelier. Oude Vest A 353. Melis, wed. J., tapster, Nieuwen weg B 175. t Melissant, J. H., in kolon. waren, tapper, Gasstraat C 375. Mens, dames C. Ch. en C. A. van, Brugstraat B 247/8bi\ r" Mens, Mr. 11. A. van. advocaat-procureur, Reigerstr. D 54. t" Mens, N. C. J. van, Nieuwstraat B 208. Mens, mej. M. A. H. van, Nieuwstraat B 208. Mensen, A., begijn, Catharinastraat 75. Mensing, J. W. 'F.. Catharinastraat D 79. Mensing, wed. J. P. G., Catharinastraat D 79. Mentink, \V. <J., modelmaker, Middenlaan C 405" Mentzel, M., schoenmaker, Korte Markstraat A 750bis.

Adresboeken, wijk- en huisnummering

Adresboeken | 1887 | | pagina 106