GO f Lucouw, A., in suikerwerken en viscbhandel, Karrestraat A i j* Luidgaarden, G. van den, aardewerker. Karnemelkstr. B 143A. Luidgaarden, M. van den. winkelier, Haagdijk B 311. Luiken, A., warmoezier, Oude Vest A 303. Luiken, wed. M., baker, Akkerstraat A 126. T Luppes, J. A. W., 1e luit. infanterie. Mauritsstraat L 57. -j-* Luijckx, H., bierbrouwer, Halstraat A 463'"\ Luijckx, H. 1-"., smid, Nieuwe Haagdijk C 558°. Lujjk, ,T. van, sergeant. Markstraat B 738'»». t* Luiik. K. J., kapitein infanterie. Mauritsstraat D 470. /Luijkx. il1., begjjn, Catharinustraat D 75. Xüijten. A., metselaar. Valkenstraat D 442. Luijtenbeek-Wijmer, wed.. Oude Vest A 364. f*§Lydsnian, J., architect. Mauritsstraat D 512. Lynden, A. J. 11. Bar", van, kapt. veld-art., Willemstr. E 2910. M. f* Maagdenbergh, A. van den, herbergier, Valkenstraat D 422. t- Maagdenbergh. J B. van den. metselaar, Hendrikstraat E 47. •f" Maagdenbergh, M. van den, Ridderstraat A 419. Maanen, wed. C. van, Haagdijk B 3351"». f» Maarschalk. Mr. H„ advocaat, Karnemelkstraat B 141. •{"Maas, A., tapper, winkelier, Vlaszak A 287. y* Maas, A., jalouzieëumaker, Gasstraat C 372 t Maas, C., herbergier, Haven C 287. Maas. wed. O., timmerman. Nieuwehuizen B 392. Maas, wed. I"., baker, Haagdijk C 83. Maas, G. J., schoenmaker. Gasstraat G 360. Maas, wed. H-, winkelierster, Veemarktstvaat A 532. Maas, J., gep militair, Middeulaan C 443. Maas, warmoezier, Boschstraat D 3C0. Maas, L., modelmaker, Louvenaarstraat C 49GA. Maas, wed. P., wasehvrouw. N., d. Gasthuisvelden B 518. Maas, P. J., timmerman. Z-W.-Binnensingel B 069. Maas, W.. kleermaker. Havermarkt C 328". Maas Geesterunus, dames, N',-Binnensingel D 485'"». Maassen, mej. H»., Reigorstraat 43 Machielse, M S., kantoorbediende. Dwarsstraat C 5371'". t* Machielsen, A., warmoezier. Ginnekenstraat B 48. Machielsen, J"., warmoeziorster. Ginnekenstraat B 48. Machielsen, M., houtzager. Haagdijk B 340li. Machinefabriek Breda. Nieuwouwog B 155. ■j'* Mackenzie, J. M.. manufacturier. Haagdijk O 48'"». t Mackenzie, M.. commissionnair. Prinsenkade C 250'" f Mackenzie Sr, M., in sigaren, Reigerstraat D 30/1.

Adresboeken, wijk- en huisnummering

Adresboeken | 1887 | | pagina 102