Donkers, (A.) tuinman, Cingelstraat D 351. Donkers, (Wed. A.) Haagdijk C 77. Donkers, (G.) tapper, Visekmarktstraat D 386. t* Donkers, (P.) instrumentslijper, Groote markt A 437. t* Donkers, (W.) rijtuigverhuurder en tapper, Boschstraat A 583. Donnadieu, (F. C. F.) kapt. inf. Ginnokenstraat A 48. •rgDooremaal, (D. van) in visch, enz., Langehrugstraat B 237/8. §Dooremaal, (J. van) ondernemer stoomb. «Prins Alexander," Nieuwstraat B 223. Dooremaal, (J. A. van) hoofdonderwijzeres,Nieuwstraat B 223. Dooremaal, (II. M. van) hulponderwijzeres, NieuwstraatB223. Doorn, (Wed. G. van) Langehrugstraat B 245>>is. Dorst, (P. C. van) garen en band. Halstraat A 462. Dortmond, (Wed. van) Sb Catharinastraat D 83. Dralibe, (zie Frjjtag). f* Driel, (P. L. van) Ginuekenstraat A 81. DuOker, (J. G. L.) hulponderwijzer, Karreatraat B 9. t Ducker, (J. H. F.) in glas en aardewerk, Torenstraat C 334. +*§Dmjser, (D. J. C.J lcoftijhuishouder, Vischmarktstraat D 382. j? Duijser, (J.) in granen, Zoutstraat C 222. t§ Dumont, (L. J.) oflic v.gezondh., 2<i°kl.0p do K.M. Academie. f Duparc Jr ,(J.) direct.rijkstelegraaf.Bij deWaterpoort C2361»*. Dupon, (Wed.) baker, Langehrugstraat, B 251. Ebelshauzer, (J. M.) schoenmaker, Oude Vest (Beijert) A 256<<. f*§Eeden, (C. van don) grossier kolon. waren, enz. Nieuwe- liuizen B 399. Eeden, (Mei. J. van den) St. Catharinastraat D 77. Eekhout, (H. J.) hoofdonderwijzeres, Haven C 269. Eekhout, (C. A. S.) hulponderwijzeres. Haven C 269. Eeltjes, (Wed. N.) Veemarkt A 536. Eggermond, (C. van) warmoezier, Leuvenaarswal C 162. Ejjk, (H. J. J. van) 2° luit. vest. art., Ridderstraat A 421. Eijk, (W. van) warmoezier, Akkerstraat A 139. Ejjl, (Wed. J. van) Bindstraat A 22. t§ I ^alo,.laa„ E1Dhi60M'^ milit' 6n burgerpetten' tapper, St. Annastraat Eist, (Wed. G. L. van der) Haagdijk C. 65>>t*. v van (tet|) manufacturen. Haagdijk C 126. Engbersen, (A.) goud- en zilversmid. Nieuwstraat B 224. Ts r-nguersen, (J.) in manufacturen, Haagdijk B 300.

Adresboeken, wijk- en huisnummering

Adresboeken | 1870 | | pagina 50